Cách tính bảo hiểm xã hội – Quyền lợi và công thức tính lương hưu

tinh-bao-hiem-xa-hoi

Bảo hiểm xã hội  ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống bảo hiểm xã hội của đất nước. Người lao động được yêu cầu đóng góp an sinh xã hội, và mọi người  cũng có thể tham gia an sinh xã hội tự nguyện và nhận các lợi ích đặc biệt từ các chương trình an sinh xã hội. Cùng 3Gang tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này trong bài viết dưới đây.  

1. Tổng quan về bảo hiểm xã hội

bao-hiem-xa-hoi-2
Tổng quan về bảo hiểm xã hội

1.1 Bảo hiểm xã hội là gì?  

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm bù đắp hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động nếu thu nhập của người lao động bị giảm sút hoặc mất đi do ốm đau, sinh con, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc hết thời gian lao động, chết trên cơ sở đóng  bảo hiểm xã hội. quỹ bảo hiểm.

Cập nhật cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2023

 1.2. Phân loại các loại bảo hiểm xã hội? 

Hiện nay có hai loại Bảo hiểm xã hội: 

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là bảo hiểm xã hội mà do Nhà nước tổ chức trong đó cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải tham gia.  
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là  bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức, người tham gia được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình, Nhà nước có  hỗ trợ mức đóng bảo hiểm.

 1.3. Hệ thống an sinh xã hội

  Theo mục 4 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014, hệ thống bảo hiểm bao gồm: 

 – Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ: Bệnh tật; Thai kỳ; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; rút; Tuổi Tuất Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có quyền hưởng chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, gia đình, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu có đủ  điều kiện  theo quy định của pháp luật. 

 – BHXH tự nguyện có các hệ: Hưu trí; động vật của cải

  1.4. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội 

 Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động  được hưởng các quyền lợi sau: 

 • Được tham gia và hưởng các chế độ theo quy định của Luật BHXH 2014.  Cấp phát, quản lý phiếu BHXH và nhận lại  khi không còn làm việc.  
 • Bạn nhận lương hưu và trợ cấp đầy đủ, kịp thời bằng các hình thức: trực tiếp từ tổ chức BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền; nhận được thông qua một khoản tiền gửi được mở tại ngân hàng của nhân viên; nhận được thông qua một công ty, tổ chức tại nơi làm việc hoặc người sử dụng lao động 
 • Hưởng BHYT trong các trường hợp:  hưởng lương hưu,  thai sản, nhận nuôi con nuôi, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau.  
 • Chủ động đi khám giám định mức độ khuyết tật và được thanh toán chi phí giám định  nếu  hưởng bảo hiểm xã hội.  
 • Được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội  khác.  
 • nhận thông tin về việc thanh toán bảo hiểm xã hội thường xuyên; yêu cầu thông tin từ người sử dụng lao động về việc đóng bảo hiểm xã hội  và quyền nhận chúng. Người tham gia có quyền khiếu nại, hủy bỏ, khởi kiện BHXH theo quy định pháp luật. 

2. Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

bao-hiem-xa-hoi-1
Cách tính bảo hiểm xa hội một lần như thế nào?

 Theo quy định, thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần thường khá đơn giản. Người tham gia có quyền rút BHXH một lần khi có yêu cầu của BHXH. Cách tính BHXH một lần trực tuyến dưới đây  giúp người hưởng nhanh chóng, dễ dàng biết được số tiền dự kiến ​​hưởng.

 2.1. Công thức tính tổng BHXH  

 Theo Điều 4 Khoản 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định cách tính bảo hiểm xã hội một lần  dựa trên thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội bằng mức bình quân tiền lương tháng. (Mbqtl)  như sau: 

 Công thức tính tổng mức hưởng BHXH: 

 Trợ cấp an sinh xã hội đơn lẻ = {(1,5 x đóng góp an sinh xã hội trước năm 2014) (2 x đóng góp an sinh xã hội từ năm 2014)} x Mbqtl 

  Nếu nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội dưới một năm 

 Căn cứ  Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Mục 2 Khoản 19. Người lao động có thời gian đóng BHXH dưới 1 năm thì mức hưởng BHXH một lần hàng ngày bằng 22%  mức tiền lương tháng đã đóng BHXH,  tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tháng. tiền lương mà từ đó an sinh xã hội được trả. 1.1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính như thế nào? 

  2.2. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH 

Theo Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2023, trong đó căn cứ vào bảng trượt hệ số tính BHXH năm 2023 quy định mức đóng BHXH để điều chỉnh mức lương đã đóng và thu nhập tháng  như sau :

Năm Mức điều chỉnh Năm Mức điều chỉnh
< 1995 5,26 2010 1,77
1995 4,46 2011 1,50
1996 4,22 2012 1,37
1997 4,09 2013 1,28
1998 3,80 2014 1,23
1999 3,64 2015 1,23
2000 3,70 2016 1,19
2001 3,71 2017 1,15
2002 3,57 2018 1,11
2003 3,46 2019 1,08
2004 3,21 2020 1,05
2005 2,96 2021 1,03
2006 2,76 2022 1,00
2007 2,55 2023 1,00
2008 2,07    
2009 1,94    

 

Năm Mức điều chỉnh Năm Mức điều chỉnh
2008 2,07 2017 1,15
2009 1,94 2018 1,11
2010 1,77 2019 1,08
2011 1,50 2020 1,05
2012 1,37 2021 1,03
2013 1,28 2022 1,00
2014 1,23 2023 1,00
2015 1,23    
2016 1,19    

2.3. Cách làm tròn thời gian thực hiện tham gia BHXH 

Để thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc tính toán số tiền hưởng BHXH 1 lần, hiện nay thời gian thực hiện tham gia BHXH của người lao động có tháng lẻ sẽ được làm tròn dựa theo nguyên tắc sau:

Khoảng thời gian từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, tương đương đương với  0,5 năm

Khoảng thời gian từ 07 – 11 tháng được tính là một năm

Ví dụ: Lao động A có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 5/2019 đến tháng 03/2023 tại một số đơn vị như sau:

 • Từ tháng 5/2019 đến tháng 7/2019 A đóng BHXH với mức lương: 4.500.000 đồng
 • Từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2022: mức lương 8.500.000 đồng
 • Tháng 07/2022 đến tháng 3/2023 : mức lương 9.500.000 đồng

Lao động A có tổng thời gian tham gia BHXH là 3 năm 6 tháng và có dự định rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Để biết số tiền hưởng BHXH 1 lần của A là bao nhiêu? 

Có thể tính trực tiếp bằng cách áp dụng theo công thức tính mức hưởng BHXH 1 lần như sau:

Thời gian mà A tham gia BHXH  trước năm 2014 = 0 năm

Thời gian mà A tham gia BHXH sau ngày 01/01/2014 từ năm 2019 đến năm 2023 là 3 năm 6 tháng = 42 tháng có thể thực hiên làm tròn = 3,5 năm. 

Chúng ta có thể tính được mức bình quân tiền lương của A 

=[(3*4.500.000*1,08)(12*8.500.000*1,05)(12*8.500.000*1,03)(6*8.500.000*1,00) (6*1,00*9.500.000) (3*1,00*9.500.000)] /42 = 8.648.571 đồng

Do thời gian mà A thực hiện đóng BHXH hoàn toàn sau năm 2014 nên công thức tính mức hưởng BHXH 1 lần = 2 x Tổng thời gian đóng BHXH x Mức bình quân tiền lương

Như vậy, mức hưởng BHXH 1 lần mà A có thể nhận được

= 2*3,5*8.648.571= 60.539.997 đồng

3. Cách tính BHXH 1 lần online năm 2023

bao-hiem-xa-hoi-4
Cách tính bảo hiểm xã hội một lần năm 2023

Việc áp dụng công thức tính toán như trên dễ làm cho nhiều người lao động gặp khó khăn trong việc tính toán và rất dễ nhầm lẫn tạo nên kết quả tính ra không chính xác. Để giúp nhân viên tính toán các khoản trợ cấp an sinh xã hội dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn, phần mềm tính toán an sinh xã hội trực tuyến độc đáo của chúng tôi cho phép nhân viên thực hiện theo quy trình từng bước, bao gồm tính toán tổng số tiền. VssID một lần, sử dụng hệ thống tính toán một lần trực tuyến của LuatVietNam. Cụ thể hơn, người lao động thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tính toán số giờ An sinh xã hội và tiền An sinh xã hội bằng VssID. Chức năng tra cứu của ứng dụng cho phép người lao động tính nhanh mức đóng BHXH của mình bằng VssID ngay khi đăng ký.

Nhân viên VssID nên xem xét cụ thể hai yếu tố khi tính toán các khoản trợ cấp an sinh xã hội một lần của họ: 

 • Tổng số giờ tham gia bảo hiểm xã hội 
 •  Lương BHXH đóng từng kỳ

Bước 2: Sử dụng hệ thống tính BHXH riêng của LuatVietNam

 • Đối với những nhân viên làm việc cho nhiều công ty, mỗi công ty sẽ có hàng đợi thời gian riêng. Nhân viên chọn THÊM BƯỚC để thêm các trường dữ liệu phù hợp.

Bước 3: Nhập thông tin khi được nhắc

 • Sau khi nhận kết quả hồ sơ hưởng BHXH, người lao động nhập các thông tin liên quan vào các ô về thời gian đóng, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Sau đó bấm Tính An Sinh Xã Hội để xem kết quả.

Bước 4: Nhận kết quả

Vui lòng giải thích cách tính số tiền bảo hiểm xã hội để đạt được kết quả trên.

 • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội: 3 năm 6 tháng
 • Thời gian tham gia BHXH từ 2014: 3 năm 6 tháng
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:
 • Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH trong thời gian đóng BHXH là:

thời gian thanh toán ương từ tháng 05/2019 đến tháng 07/2019: Thời gian 3 tháng 

 • Lương đóng BHXH: 4.500.000 VNĐ =>Tiền lương phải đóng BHXH = 4.500.000 * 1,08 * 3 = 14.580.000 đồng 
 • Thời gian đóng từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020:  12 tháng – Lương BHXH: 8.500.000 VNĐ =>Tiền lương phải đóng BHXH = 8.500.000 * 1,05 * 12 = 107.100.000 đồng 
 • Thời gian đóng từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021:  12 tháng – Lương BHXH: 8.500.000 VND => Tiền lương phải đóng BHXH = 8.500.000 * 1,03 * 12 = 105.060.000 đồng
 • Thời gian đóng từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022: 6 tháng – Mức  lương  BHXH: 8.500.000 VND =>Tiền lương phải đóng BHXH = 8.500.000 * 1,00 * 6 = 51.000.000 đồng
 • Thời gian đóng từ tháng 07/2022 đến tháng 12/2022:  6 tháng – Lương đóng BHXH: 9.500.000 VND => Tiền lương phải đóng BHXH = 9.500.000 * 1,00 * 6 = 57.000.000 đồng 
 • Thời gian đóng từ tháng 01/2023 đến tháng 03/2023: 3 tháng – Lương phải đóng BHXH: 9.500.000 VND => Tiền lương phải đóng BHXH = 9.500.000 * 1,00 * 3 = 28.500.000 đồng 

-> Tổng số tiền chi BHXH = 14.580.000 107.100.000 105.060.000 51.000.000 57.000.000 28.500.000 = 363.240.000 đồng 

 Bình quân tiền lương đóng BHXH =  tổng số tiền/tổng ​​số tháng = 363.240.000/42 = 8.648.571 đồng

4. Trợ cấp BHXH một lần: 

bao-hiem-xa-hoi-3
Trợ cấp bảo hiểm một lần được tính như thế nào?

 Trợ cấp BHXH một lần cho thời gian đóng BHXH từ năm 2014: 

 8.648.571 x 3,5 năm x 2 = 60.539.997 đồng 

 Như vậy tiền BHXH một lần  là tổng cộng 60.539.997 đồng 

 *Lưu ý: BHXH một lần  được tính hệ số trượt vào năm 2023 

 Do đó, nếu  người lao động dừng đóng BHXH một lần tại một thời điểm  thì kết quả nêu trên sẽ có số tiền  người lao động được hưởng theo tỷ lệ % của lần đóng trước đó và tổng thời gian đã tham gia BHXH. 3. Nhận BHXH một lần 

 Theo § 109 của Đạo luật An sinh Xã hội năm 2014, có quy định rõ ràng rằng tài liệu an sinh xã hội một lần bao gồm: 

 •   Sổ bảo hiểm xã hội.
 •   Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần  
 •   Người đi nước ngoài  phải nộp  bản sao Giấy xác nhận thôi quốc tịch Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực, công chứng của một trong các giấy tờ sau: 
 •  hộ chiếu do nước ngoài cấp; 
 • thị thực do cơ quan  có thẩm quyền của nước ngoài cấp, trong đó xác nhận được phép nhập cảnh để ở lại nước ngoài; 
 • giấy tờ chứng minh đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc thẻ thường  trú còn thời hạn ít nhất 5 năm. 

4.1 Nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội một lần 

 Để nộp hồ sơ, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội  nơi  cư trú (nơi  thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú). Khi đi làm mang theo chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú. 

– Thời hạn nhận hồ sơ: là 30 ngày kể từ ngày người lao động đáp ứng đủ điều kiện và  nộp hồ sơ hưởng BHXH sau khi gửi các giấy tờ nêu tại Điều 109 nêu trên.  

– Thời hạn giải quyết hồ sơ:  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Hội đồng Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm xác định và tổ chức  trả lương cho người lao động. nếu không thỏa thuận được thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là những thông tin hữu ích mà 3Gang đã chia sẻ cho bạn về cách tính bảo hiểm xã hội hiện nay. Qua bài viết, hiện nay có hai cách tính bảo hiểm xã hội, với cách tính thủ công và cách tính bảo hiểm xã hội online. Với cách tính bảo hiểm xã hội online là cách tính rất được khuyên dùng bởi vì đây là cách tính nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác cao nhất.  Hi vọng qua bài viết này này có thể giúp bạn có thêm nhiều kiến thức liên quan đến bảo hiểm xã hội và cách tính bảo hiểm xã hội phù họp với bản thân mình nhằm đảm bảo các quyền lợi của bạn.