Cập nhật cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2023

Trong thời gian đi làm, bạn có tham gia đóng bảo hiểm và khi về già, bạn được nhận một số tiền được gọi là lương hưu. Vậy bạn có biết cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội là gì không. Nếu đáp án là không thì bài viết hôm nay sẽ rất hữu ích cho bạn đó.

Điều kiện để được hưởng lương hưu BHXH

1. Đối với người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia BHXH bắt buộc
Điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm xã hội  (BHXH) bắt buộc có đủ điều kiện hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

– Trường hợp 1:

  • Nghỉ việc và đã tham gia đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.
  • Nữ đủ 55 tuổi 8 tháng còn nam đủ 60 tuổi 6 tháng.

– Trường hợp 2:

  • Nghỉ việc và đã tham gia đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.
  • Có đủ 15 năm làm nghề, công việc độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc hoặc có đủ 15 năm làm việc ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn.
  • Nữ đủ 55 tuổi 8 tháng còn nam đủ 60 tuổi 6 tháng.

2. Đối với người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc vào nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ được tham gia BHXH tự nguyện và hưởng chế độ hưu trí và tử tuất đầy đủ.

– Điều kiện được hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện:

  • Đã tham gia đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.
  • Nữ đủ 55 tuổi 8 tháng còn nam đủ 60 tuổi 6 tháng.

Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2023

Hướng dẫn cách tính lương hưu
Hướng dẫn cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội

1. Với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì lương hưu mỗi tháng của người tham gia BHXH bắt buộc được tính như sau:

Mức lương hưu một tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu một tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH.

Trong đó:

– Đối với là nam: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm.

– Đối với nữ: 45% mức bình quân lương tháng dùng để đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm. Sau đó, mỗi năm đóng BHXH sẽ cộng thêm 2% và tối đa là 75%.

– Với lao động là nữ và hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính theo mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH và số năm đóng BHXH:

  • Đủ 15 năm đóng BHXH tính bằng 45% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH.
  • Từ đủ 16 đến 20 năm đóng BHXH và cứ sau mỗi năm đóng sẽ tính thêm 2%.

Đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi và có đủ điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hàng tháng sẽ được tính như người nghỉ hưu đủ tuổi, sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ bị giảm 2%.

Mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH để tính lương hưu được quy định trong Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, cụ thể là:

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH trợ cấp một lần được quy định tại Điều 62 của Luật BHXH như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương theo quy định của Nhà nước có toàn bộ thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm tham gia BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Bắt đầu đóng BHXH trước ngày 01/01/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm cuối trước thời gian nghỉ hưu.

b) Bắt đầu đóng BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước thời gian nghỉ hưu.

c) Bắt đầu đóng BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 08 năm cuối trước thời gian nghỉ hưu.

d) Bắt đầu đóng BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước thời gian nghỉ hưu.

đ) Bắt đầu đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước thời gian nghỉ hưu.

e) Bắt đầu đóng BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước thời gian nghỉ hưu.

g) Bắt đầu đóng BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi thì sẽ tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian tham gia.

2. NLĐ có toàn bộ thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

2. Với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện

Cách tính lương hưu mỗi tháng của người tham gia BHXH tự nguyện
Cách tính lương hưu mỗi tháng của người tham gia BHXH tự nguyện

Cách tính bảo hiểm xã hội mỗi tháng của người tham gia BHXH tự nguyện được tính như sau:

Mức lương hưu một tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu một tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH.

Trong đó:

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu một tháng tháng được xác định như sau:

– Đối với nam: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm. Sau đó, cứ thêm một năm đóng BHXH sẽ được tính thêm 2%.

– Đối với nữ: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm. Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%, tối đa là 75%.

Mức bình quân thu nhập tháng khi tham gia BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng tham gia BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Số tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là bao nhiêu?

Theo Điều 58 Luật BHXH năm 2014 thì:

– NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 75% thì khi nghỉ hưu. Ngoài khoản lương hưu này, NLĐ còn được hưởng trợ cấp một lần.

– Mức trợ cấp một lần sẽ được tính theo số năm tham gia BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 75%. Cứ mỗi năm tham gia BHXH sẽ được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tham gia BHXH.

Hưởng lương hưu hay nhận trợ cấp BHXH một lần sẽ tốt hơn?

Hưởng lương hưu hay nhận trợ cấp BHXH một lần sẽ tốt hơn?
Hưởng lương hưu hay nhận trợ cấp BHXH một lần sẽ tốt hơn?

NLĐ sẽ được yêu cầu hưởng BHXH một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia đóng BHXH (ít hơn 20 năm).

– Sau một năm nghỉ việc mà chưa đóng BHXH đủ 20 năm và không muốn tiếp tục đóng BHXH nữa.

– NLĐ đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như HIV/AIDS, bại liệt, ung thư, xơ gan cổ chướng, lao và một số bệnh lý theo quy định Bộ Y tế.

– NLĐ đang định cư ở nước ngoài.

Khi hưởng trợ cấp BHXH một lần, NLĐ sẽ nhận được số tiền lớn chỉ trong một lần. Tuy nhiên nếu so với mức hưởng lương hưu thì khi nhận BHXH một lần, NLĐ có thể bị thiệt thòi. Cụ thể:

– Số tiền nhận được một lần thường thấp hơn so với mức hưởng lương hưu hàng tháng.

– Hưởng BHXH một lần đồng nghĩa với việc NLĐ bị mất đi quyền an sinh cơ bản của chính mình, đó là được cấp thẻ BHYT miễn phí, hỗ trợ chế độ mai táng, tử tuất,

Như vậy để đảm bảo cuộc sống sau khi nghỉ hưu, bạn nên cân nhắc kỹ việc nhận lương hưu theo cách nào. Nếu không lựa chọn hưởng từ BHXH một lần, bạn có quyền bảo lưu thời gian đóng BHXH đến khi có điều kiện để đóng tiếp cho đủ số năm còn thiếu. Điều này sẽ giúp bạn có đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng và các chăm sóc sức khỏe khi về già.

Sau khi dành ít phút để theo dõi bài viết trên của 3Gang, các bạn chắc hẳn đã biết cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội rồi đúng không. Bên cạnh việc đóng BHXH để nhận lương hưu sau này, bạn có thể tiết kiệm từ sớm để có một khoản tiền dự phòng cho tương lai. Với ứng dụng tích lũy và đầu tư 3Gang, bạn có thể gửi tiết kiệm và nhận lãi suất lên tới 11%/năm. Cách này không chỉ giúp “tiền đẻ ra tiền” mà còn giúp bạn hình thành một thói quen chi tiêu khoa học và hợp lý.