Cơ chế hoạt động

3Gang hoạt động như thế nào?

Tại sao nên tích lũy cùng 3Gang?

An toàn & Hiệu quả

3 lý do để bắt đầu tích lũy cùng 3Gang

  • Lãi suất cao hơn ngân hàng và sinh lời mỗi ngày
  • Tài sản của bạn được quản lý và giám sát bởi các Định chế tài chính hàng đầu Việt Nam (Ngân hàng Quân đội, Bảo Việt, Amber Capital,..)
  • Mọi hoạt động kinh doanh đều được kiểm toán hàng năm bởi công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam AASC
Tích lũy cùng 3Gang

Các gói Tích lũy của 3Gang

Nhận lãi cuối kỳ với mức lãi suất hấp dẫn cao hơn ngân hàng

Bắt đầu Tích lũy
Tiết kiệm thông thường 3Gang
Kỳ hạn gửi 1-36 tháng 1, 3, 6, 12 tháng
Lãi suất Từ 3-6.5%
  • 1 tháng: 8%/năm
  • 3 tháng: 9,0%/năm
  • 6 tháng:10.0%/năm
  • 12 tháng:11.0%/năm
Thời gian lĩnh lãi Cuối kỳ Cuối kỳ
Ràng buộc Rút trước hạn nhận lãi Rút trước hạn nhận lãi
Phát hành bởi Ngân hàng Ngân hàng

Nhận lãi hàng tháng “đều như vắt chanh”

Bắt đầu Tích lũy
Tiết kiệm thông thường 3Gang
Kỳ hạn gửi 3-36 tháng 6,12 tháng
Lãi suất Từ 3-6.0%
  • 6 tháng: 9.5%/năm
  • 12 tháng: 10.5%/năm
Thời gian lĩnh lãi Hàng tháng Hàng tháng
Ràng buộc Rút trước hạn nhận lãi Rút trước hạn nhận lãi
Phát hành bởi Ngân hàng Ngân hàng

Tích luỹ linh hoạt nhận lãi hàng ngày

Bắt đầu Tích lũy
Tiết kiệm thông thường 3Gang
Kỳ hạn gửi Không kỳ hạn Không kỳ hạn
Lãi suất Dưới 1%/năm 6.5%/năm
Thời gian lĩnh lãi Hàng tháng Nhận lãi kép mỗi ngày
Phát hành bởi Ngân hàng Ngân hàng
Sản phẩm & Tiện ích

Khám phá các Sản phẩm và Tiện ích khác của 3Gang