Những phương pháp tính lãi suất mà bạn cần biết trước khi vay vốn – cho vay vốn!

Khi vay vốn, gửi tiền tại Ngân hàng, các quỹ đầu tư, các công ty Tài chính hay P2P Lending, bạn có biết lãi suất được tính như thế nào không?

Lãi suất thực trả này còn phụ thuộc rất nhiều vào cách tính lãi suất dược áp dụng. Vậy hiện nay trên thị trường đang áp dụng phổ biến những cách tính lãi nào? Hãy để 3Gang giúp bạn tìm hiểu ngay sau đây!

Phương pháp tính trên dư nợ giảm dần

Để thực hiện tính lãi suất trên dư nợ giảm dần thì có thể áp dụng theo công thức tính dư nợ giảm dần sau đây

Công thức tính dư nợ giảm dần:

Số tiền trả hàng tháng = Gốc trả hàng tháng + Lãi trả hàng tháng

Trong đó:

Gốc trả hàng tháng = Số tiền vay / thời gian vay

Lãi trả hàng tháng = (Dư nợ thực tế * lãi suất) / 12

Và khi đó số tiền mà khách hàng cần phải thanh toán mỗi tháng sẽ là:

Số tiền cần phải trả mỗi tháng = số tiền vay/ thời gian vay + số tiền vay x lãi suất cố định mỗi tháng

Ví dụ 1: Nhà đầu tư A lựa chọn đầu tư 100 triệu vào Công ty Sinh việt, kỳ hạn 12 tháng, Lợi tức đầu tư theo phương pháp dư nợ giảm dần là 12%/năm (1%/tháng). Khi đó, Vốn gốc và Lãi nhận được hàng tháng sẽ là:

Phương pháp tính “Niên Kim”

Phương pháp tính Niên Kim có sự tương đồng với cách tính dư nợ giảm dần. Tuy nhiên, số tiền gốc và lãi sẽ được phân bổ đều cho các tháng.

Số tiền nhận hàng tháng (Pmt) = PV*r/(1-(1+r)^-n)

Trong đó:

  • PV là số tiền đầu tư
  • R là Tỷ lệ lợi tức niên kim được quy đổi ra tháng
  • N là số tháng đầu tư.

Khi đó, Tỷ lệ Lợi tức Thực nhận của Nhà đầu tư sẽ được xác định theo công thức

Tỷ lệ Lợi tức đầu tư thực nhận = r/(1-(1+r)^-n) x 12 – 1

Ví dụ 2: Nhà đầu tư A lựa chọn đầu tư 100 triệu vào Công ty Sinh việt, kỳ hạn 12 tháng, Lợi tức đầu tư theo phương pháp niên kim là 12%/năm (1%/tháng). Khi đó, Vốn gốc và Lãi nhận được hàng tháng sẽ là:

Phương pháp tính lãi Addon

Lãi suất Addon là phương pháp tính lãi hàng tháng dựa trên số dư ban đầu và gốc phải trả đều hàng tháng dựa trên số tiền vay ban đầu và kỳ hạn vay.

Số tiền nhận hàng tháng (Pmt’) = PV*(r’+1)/n

Trong đó:

  • PV là số tiền đầu tư
  • R’ là Tỷ lệ lợi tức theo tháng phương pháp Addon
  • N là số tháng đầu tư.

Khi đó, Tỷ lệ lợi tức thực nhận của Nhà đầu tư theo tháng chính là R’

Ví dụ 3: Nhà đầu tư A lựa chọn đầu tư 100 triệu vào Công ty Sinh việt, kỳ hạn 12 tháng, Lợi tức đầu tư theo phương pháp Addon là 12%/năm (1%/tháng). Khi đó, Vốn gốc và Lãi nhận được hàng tháng sẽ là:

Trên đây là 3 cách tính lãi suất/ lợi tức được áp dụng phổ biến nhất trên thị trường. Mong rằng bạn đã có thêm được những thông tin hữu ích để quản lý tốt hơn các khoản đầu tư/ vay vốn của mình!

Một suy nghĩ về “Những phương pháp tính lãi suất mà bạn cần biết trước khi vay vốn – cho vay vốn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Zalo Chat