Biểu đồ chứng chỉ là gì? Vì sao nên học về biểu đồ chứng chỉ quỹ?

Biểu đồ chứng chỉ quỹ là một công cụ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, giúp các nhà đầu tư theo dõi và đánh giá hiệu quả của việc đầu tư vào các quỹ đầu tư. Trong bài viết này, 3Gang sẽ cùng bạn đọc khám phá sâu hơn về biểu đồ chứng chỉ quỹ. Tìm hiểu về ý nghĩa của biểu đồ chứng chỉ quỹ trong việc đánh giá danh mục đầu tư, cũng như cách phân tích và sử dụng thông tin từ biểu đồ này để hỗ trợ quyết định đầu tư thông minh.

Mời bạn xem chi tiết cách tải App và tích lũy 3Gang Chi tiết hơn Tại đây

1. Chứng chỉ quỹ là gì?

Chứng chỉ quỹ là gì?

Theo luật chứng khoán quy định năm 2019:

Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của các nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư thị trường chứng khoán.

Hay hiểu một cách đơn giản, chứng chỉ quỹ chính là một loại chứng khoán với mục đích xác định quyền sở hữu vốn trong quỹ đại chúng của nhiều nhà đầu tư. Quỹ đại chúng này được hình thành từ phần vốn góp vào từ các nhà đầu tư để từ đó sẽ đầu tư vào những loại sản phẩm trên thị trường chứng khoán.

Khi đầu tư vào quỹ, nhà đầu tư sẽ trở thành một người góp vốn chung của quỹ, và nhận uỷ thác cho các công ty quản lý quỹ thay mặt họ để thực hiện việc quản lý và đầu tư phần tiền nhà đầu tư đã góp vào.

Khi đó nhà đầu tư sẽ được giữ một bằng chứng chính là chứng chỉ quỹ để xác định phần góp vốn của mình. Giá trị của các chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư đã mua sẽ tăng khi quỹ đầu tư có hiệu quả và ngược lại.

2. Bản chất chứng chỉ quỹ là gì?

Bản chất chứng chỉ quỹ là gì?

Nói về bản chất, chứng chỉ quỹ cũng giống như những loại cổ phiếu của một công ty, bởi nó chính là bằng chứng để xác nhận quyền sở hữu, hưởng lợi nhuận trên phần vốn góp và đặc biệt sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán để mua bán giữa các nhà đầu tư với nhau. Tuy nhiên, với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ này cũng có một số bản chất đặc điểm như sau:

 • Thứ nhất, cổ phiếu là phương tiện để huy động vốn của một công ty kinh doanh, của một vài ngành nghề cụ thể. Còn chứng chỉ quỹ là phương tiện để thành lập ra quỹ của một quỹ đầu tư chứng khoán, mà các ngành nghề hoạt động chính là đầu tư chứng khoán.
 • Thứ hai, nếu như người sở hữu cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết hay quản lý công ty thì nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ không có quyền tương tự, mọi quyền hành đều là do công ty quản lý quỹ quyết định.
 • Thứ ba, khi bắt đầu đầu tư riêng lẻ vào cổ phiếu hay trái phiếu, nhà đầu tư chủ yếu phải dựa vào sự đánh giá của mình để đưa ra quyết định đầu tư và theo dõi khoản đầu tư. Trong khi đó nếu mua chứng chỉ quỹ, những điều này sẽ do chính công ty quản lý quỹ thay mặt nhà đầu tư thực hiện.

3. Biểu đồ chứng chỉ quỹ là gì?

Biểu đồ chứng chỉ quỹ là gì?

Biểu đồ chứng chỉ quỹ tiếng anh gọi là Fund Certificate Chart. Đây là một biểu đồ thể hiện sự biến động giá trị của một quỹ đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ chứng chỉ quỹ thường được biểu diễn bằng đường cong liên tục, thể hiện giá trị tài sản ròng của quỹ qua thời gian.

4. Những thành phần chính của biểu đồ chứng chỉ quỹ

Biểu đồ chứng chỉ quỹ rất hữu ích để theo dõi hiệu suất đầu tư của một quỹ trong quá khứ và đánh giá xu hướng tăng trưởng hoặc giảm giá trị của quỹ trong tương lai. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng lịch sử hiệu suất không đảm bảo kết quả tương lai, và việc quản lý rủi ro trong đầu tư vẫn là yếu tố quan trọng. Sau đây là những thành phần của biểu đồ chứng chỉ quỹ bao gồm:

 • Trục thời gian: Đây là trục ngang của biểu đồ, thể hiện các khoảng thời gian như tháng, quý, năm trong quá khứ hoặc tại thời điểm hiện tại.
 • Trục giá trị: Đây là trục dọc của biểu đồ chứng chỉ quỹ, thể hiện giá trị tài sản ròng của quỹ. Giá trị này có thể thay đổi theo thời gian hoặc tùy thuộc vào hiệu suất đầu tư của quỹ.
 • Đường cong biểu đồ: Đây là đường liên tục thể hiện sự biến động của giá trị tài sản ròng của quỹ qua các khoảng thời gian. Khi giá trị tăng, đường sẽ đi lên, và khi giá trị giảm, đường sẽ đi xuống.

5. Ý nghĩa của biểu đồ chứng chỉ quỹ

Ý nghĩa của biểu đồ  chứng chỉ quỹ

Biểu đồ chứng chỉ quỹ cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách quỹ đầu tư hoạt động trong một khoảng thời gian. Biểu đồ này chứng chỉ quỹ có một số những ý nghĩa như sau:

 • Đánh giá hiệu suất: Biểu đồ chứng chỉ quỹ cho phép so sánh hiệu suất của quỹ với chỉ số thị trường hoặc các quỹ đầu tư khác. Điều này giúp đánh giá xem quỹ có thể đạt được lợi nhuận cao hơn hay thấp hơn so với các lựa chọn đầu tư khác.
 • Xác định xu hướng: Biểu đồ chứng chỉ quỹ giúp nhận biết các xu hướng tăng giá hoặc giảm giá của quỹ trong thời gian dài. Điều này hỗ trợ nhà đầu tư trong việc quyết định giữ hay bán quỹ đúng thời điểm.
 • Quản lý rủi ro: Nhà đầu tư có thể sử dụng biểu đồ chứng chỉ quỹ để đánh giá mức độ biến động của quỹ và xác định mức rủi ro liên quan đến đầu tư vào quỹ đó.

6. Những yếu tố ảnh hưởng đến biểu đồ chứng chỉ quỹ

Để có thể sử dụng biểu đồ chứng chỉ quỹ một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần phải chú ý các yếu tố sau:

 • Khoảng thời gian: Nhà đầu tư cần chọn khoảng thời gian phù hợp để đánh giá được hiệu suất của quỹ, cũng có thể sử dụng biểu đồ ngắn hạn. Ví dụ: thời gian 1 tháng hoặc dài hạn. Ví dụ: 5 năm, có thể tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư và do mức độ rủi ro nhà đầu tư mong muốn.
 • So sánh với chỉ số thị trường: Để có cái nhìn tổng quan và rõ ràng hơn về hiệu suất của quỹ, so sánh nó với một chỉ số của thị trường phổ biến như S&P 500 hoặc chỉ số Dow Jones. Điều này giúp nhà đầu tư xác định xem quỹ có vượt qua thị trường hay không.
 • Xác định xu hướng: Tìm hiểu rõ xu hướng chung của biểu đồ, liệu quỹ đang tăng giá, hoặc giảm giá hoặc duy trì xu hướng ổn định. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng tài chính của bạn.

7. Vì sao nên học về biểu đồ chứng chỉ quỹ?

Mỗi nhà đầu tư để có thể tự mình dự đoán chính xác xu hướng của các loại cổ phiếu, nhiều công cụ được sử dụng chủ yếu sẽ gồm có một số chỉ báo kỹ thuật cùng với biểu đồ. Khi phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư có được cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết cụ thể về sự biến động giá. Thông qua những dữ liệu từ quá khứ của thị trường đó mà người ta có thể dự báo về tương lai.

Những dữ liệu được sử dụng trong việc phân tích biểu đồ chứng chỉ quỹ gồm có giá cả và khối lượng. Bên cạnh đó, một số các yếu tố nội tại, triển vọng và năng lực kinh doanh doanh nghiệp cũng sẽ góp phần đưa ra những nhận định chính xác hơn cho người phân tích. Nếu bạn là một người mới tham gia đầu tư chứng khoán, thì việc học và tìm hiểu cách phân tích kỹ thuật là điều rất quan trọng và cần thiết.

Biểu đồ chứng chỉ quỹ sẽ mang đến các nhà đầu tư câu trả lời nên hay không nên đầu tư vào một mã cổ phiếu nào đó hay không, hay như tại thời điểm nào thích hợp để đặt lệnh,… Biểu đồ chứng chỉ quỹ là một công cụ rất quan trọng, thể hiện xu hướng, giá, chu kỳ,… của các mã chứng khoán một cách chi tiết nhất.

Theo dõi được tình hình định kỳ: Thông thường, khi lợi nhuận của quỹ sẽ có nhiều biến động theo từng kỳ. Vì thế, nhà đầu tư nên theo dõi tình hình quỹ để có thể nắm được mức lợi nhuận hiện tại và đưa ra những quyết định có nên tiếp tục vào việc đầu tư hay không trong tương lai.

Kết luận

Biểu đồ chứng chỉ quỹ là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư và quyết định đầu tư thông minh. Tuy nhiên, nó không phải là thước đo duy nhất mà nhà đầu tư nên sử dụng. Khi sử dụng biểu đồ chứng chỉ quỹ, hãy kết hợp với các phân tích khác nhau để đưa ra quyết định đầu tư có căn cứ và hiệu quả. Nắm vững thông tin từ biểu đồ chứng chỉ quỹ sẽ giúp bạn làm chủ tình hình tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận trong việc đầu tư.

Mọi thắc mắc về 3Gang, Quý khách vui lòng liên hệ:

 • Hotline: 1900 3492
 • Zalo hỗ trợ: 097 853 6835
 • Chat trực tiếp tại Fanpage 3Gang Tại đây