Biên lợi nhuận gộp là gì? Công thức tính biên lợi nhuận gộp

Biên lợi nhuận gộp là gì?

Việc đánh giá những chỉ số tài chính trong chứng khoán có vai trò rất quan trọng đối với việc phân tích các hoạt động cơ bản của nhiều doanh nghiệp. Đồng thời, các chỉ số giúp đánh giá cổ phiếu dựa trên những yếu tố định lượng. Cũng nhờ chỉ số này, chúng ta có thể theo dõi được tình hình doanh nghiệp một cách chặt chẽ hơn. Một trong số những chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư nào cũng nên hiểu rõ là Biên lợi nhuận gộp.

Vậy biên lợi nhuận gộp là gì? Công thức tính và ý nghĩa của chỉ số Gross Profit Margin là gì? Mời bạn đọc hãy tham khảo bài viết sau đây của 3Gang để được giải đáp nhé. 

1. Biên lợi nhuận gộp – Gross Profit Margin là gì? 

Bien-loi-nhuan-gop-la-gi
Bien-loi-nhuan-gop-la-gi

Biên lợi nhuận gộp tiếng anh được gọi là Gross Profit Margin hay còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận gộp. Đây là một tiêu chí quan trọng đánh giá khả năng sinh lời của các doanh nghiệp. Và chỉ tiêu này được tính theo tỷ lệ phần trăm và nó cho biết với mỗi đồng doanh thu tạo ra thì doanh nghiệp sẽ thu về được bao nhiêu đồng lợi nhuận gộp. 

Biên lợi nhuận gộp cũng là một yếu tố quan trọng đại diện cho khả năng sinh lời, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đặc biệt, xét về mặt giá trị tuyệt đối thì biên lợi nhuận gộp còn là chỉ số để đo lường sự chênh lệch giữa giá bán và khoản chi để hình thành sản phẩm hay còn gọi là giá vốn.

Bên cạnh đó Gross Profit Margin còn được sử dụng làm cơ sở để tính toán tỷ lệ lợi nhuận gộp cận biên. Chỉ số này sẽ giúp theo dõi sự tăng trưởng lợi nhuận trong công ty và so sánh nó với các tỷ lệ lợi nhuận của đối thủ cạnh tranh chung ngành trên toàn thị trường.

2. Phân loại các loại biên lợi nhuận

Phan-loai-bien-loi-nhuan
Phan-loai-bien-loi-nhuan

Hiện nay, đã số các doanh nghiệp sẽ thường xem xét 2 tỷ suất lợi nhuận đó là biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng ngoài ra còn có biên lợi nhuận hoạt động.

2.1 Biên lợi nhuận gộp – Gross profit margin

Như đã nêu chi tiết phần trên thì biên lợi nhuận gộp thông thường được áp dụng cho một sản phẩm hoặc một dòng sản phẩm cụ thể nào đó thay vì cho toàn bộ doanh nghiệp.

Tỷ số này sẽ cho chúng ta thấy hiệu suất sử dụng lao động cũng như nguyên liệu vật tư, trong quá trình sản xuất một sản phẩm của doanh nghiệp đó thực hiện. Khi áp dụng chỉ số này, thì doanh nghiệp sẽ thiết lập được kế hoạch thu mua nguyên vật liệu với nhiều nhà cung cấp, các chính sách giá hợp lý nhằm tạo ra được những sản phẩm có chất lượng tốt nhất và có khả năng cạnh tranh trên thị trường cao nhất.

2.2 Biên lợi nhuận ròng – Net profit margin

Biên lợi nhuận ròng cũng được coi là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá khả năng sinh lời của các doanh nghiệp sau khi đã loại bỏ hết toàn bộ các chi phí phát sinh trong kỳ. Với một doanh nghiệp có chỉ số biên lợi nhuận ròng cao và sự tăng trưởng thì đó là một dấu hiệu tốt. Chứng minh rằng doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn khi mà có thể tạo ra được nhiều lợi nhuận hơn từ một đồng của doanh thu.

Ngược lại khi biên lợi nhuận ròng thấp cho thấy các doanh nghiệp đang gặp phải một số vấn đề cản trở lợi nhuận như những chi phí không cần thiết, về năng suất và năng lực quản lý…

 • Ý nghĩa của biên lợi nhuận ròng

– Biên lợi nhuận ròng giúp đo lường mức thu nhập ròng được tạo ra theo tỷ lệ phần trăm mà doanh thu sẽ nhận được.

– Giúp các nhà đầu tư đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc công ty có tạo ra được đủ lợi nhuận từ việc bán hàng của mình hay không.

– Biên lợi nhuận ròng là một trong những chỉ số quan trọng nhất giúp các doanh nghiệp phản ánh được sức khỏe tài chính.

 • Công thức tính biên lợi nhuận ròng

Biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng sau thuế / Doanh thu

Ví dụ: Chúng ta có lợi nhuận ròng sau thuế của công ty A là 100 triệu đồng và doanh thu là 400 triệu đồng thì ta tính được biên lợi nhuận ròng = 100.000 000 / 400.000.000 = 25%

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số biên lợi nhuận ròng

Theo như công thức ở trên, chúng ta có thể nhận thấy biên lợi nhuận ròng được tính bởi hai yếu tố đó là doanh thu thuần và lợi nhuận ròng sau thuế. Do đó, những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả này sẽ bao gồm: Chi phí, giá thành đầu vào và thuế doanh nghiệp.

Chi phí hoạt động: Khoản chi phí càng cao thì lợi nhuận thu về sẽ càng thấp đây là điều hiển nhiên. Vì vậy, nếu doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí hoạt động lớn, thì lợi nhuận sẽ càng nhỏ. Chính vì vậy để biên lợi nhuận lớn, doanh nghiệp cần phải tìm ra cách tối ưu mọi chi phí hoạt động. 

Giá thành đầu vào: Giá đầu vào của các sản phẩm cũng đóng một có vai trò lớn trong việc quyết định chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Khi mức chi phí này càng được tối ưu thì lãi ròng của các doanh nghiệp cũng sẽ càng lớn. Do vậy doanh nghiệp nên tìm kiếm những nhà cung cấp khác nhau, sao cho tối ưu nhất mọi chi phí giá đầu vào xuống thấp nhất. 

Thuế doanh nghiệp: Thuế doanh nghiệp, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ cần phải thực hiện của mỗi một công ty. Chính vì vậy, đây là chi phí cố định và khoản chi phí không thể tối ưu được.

2.3 Biên lợi nhuận hoạt động – Operating profit margin.

Biên lợi nhuận hoạt động là chỉ số so sánh khoản thu nhập trước lãi vay và thuế với mức doanh thu bán hàng. Chỉ số này có thể giúp các doanh nghiệp tự đánh giá về mức độ hiệu quả trong quá trình quản lý tạo ra doanh thu từ những hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 • Ý nghĩa của biên lợi nhuận hoạt động 

Biên lợi nhuận hoạt động cho ta thấy tỷ lệ doanh thu có sẵn để trang trải mọi chi phí phi hoạt động như trả lãi khoản vay, đó là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư và người cho vay rất chú ý đến con số, chỉ số này. Biên lợi nhuận hoạt động đôi khi cũng được sử dụng bởi các nhà quản lý để xem xét về dự án nào của công ty sẽ đem về nhiều lợi nhuận nhất vào thu nhập cuối cùng. Tuy nhiên, để làm thế nào phân bổ các chi phí chung lại là một công việc khá phức tạp.

 • Công thức tính biên lợi nhuận hoạt động

Biên lợi nhuận hoạt động = Thu nhập hoạt động / Doanh thu ròng

Trong đó: Thu nhập hoạt động thông thường được gọi là mức thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT). Thu nhập hoạt động là khoản thu nhập còn lại trên báo cáo thu nhập sau khi đã trừ đi tất cả chi phí hoạt động và các chi phí chung, cụ thể như chi phí bán hàng, chi phí quản lý và giá vốn hàng bán.

EBIT = Tổng thu nhập – (Chi phí hoạt động + Khấu hao tài sản vô hình và tài sản hữu hình)

3. Ý nghĩa biên lợi nhuận gộp là gì?

Y-nghia-cua-bien-loi-nhuan-gop
Y-nghia-cua-bien-loi-nhuan-gop

Biên lợi nhuận gộp có rất nhiều ý nghĩa trong việc phân tích khả năng mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể như sau:

 • Biên lợi nhuận gộp được dùng để đánh giá doanh nghiệp đó có lợi nhuận tăng trưởng hay không. Từ đó, các chuyên gia sẽ dễ dàng so sánh với các đơn vị cùng ngành hoặc các sản phẩm trong nội bộ của chính doanh nghiệp đó.
 • Biên lợi nhuận gộp giúp doanh nghiệp đo lường được sự phát triển của các đối thủ cạnh tranh. Điều này nhanh chóng giúp xác định được vị thế trong ngành, hướng tới chiến lược phát triển bền vững trong tương lai.
 • Các doanh nghiệp sẽ dựa vào biên lợi nhuận gộp để rà soát lại toàn bộ những hoạt động phân phối. Thông qua các con số cụ thể công ty sẽ tập trung để phát triển sản phẩm có tiềm năng. Bên cạnh đó, những dòng chậm tiến sẽ bị cắt giảm chi phí để tạo ra doanh thu cao hơn.
 • Đa số các nhà đầu tư cũng dựa vào chỉ số biên lợi nhuận gộp để quyết định có đầu tư vào một doanh nghiệp đó hay không từ đó nhà đầu tư có thể biết rõ và nắm được số tiền mà doanh nghiệp sẽ kiếm được từ tổng doanh thu. Nhà đầu tư quyết định dựa trên sự so sánh xem xét khả năng sinh lời của từng doanh nghiệp để đưa ra lựa chọn tốt nhất.
 • Tỷ lệ lợi nhuận chính là kết quả tính toán được dùng để đánh giá chủ yếu doanh nghiệp đang có lợi nhuận hay không có. Hay còn để so sánh trong nội bộ đơn vị doanh nghiệp có tiềm năng phát triển hay không, mức lợi nhuận có đủ thuyết phục các yêu cầu kinh doanh hay không là những ý nghĩa kết quả của biên lợi nhuận gộp.
 • Thông qua chỉ số biên lợi nhuận gộp sẽ giúp so sánh doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành và từ đó xác định được chỗ đứng của doanh nghiệp mình. Khi đã xác định được điều đó, nếu có nhu cầu cần vay vốn thì ngân hàng sẽ đưa ra các mức tỷ suất lợi nhuận mong muốn theo các loại hình hay quy mô kinh doanh của đơn vị.
 • Bên cạnh đó, chỉ số này cũng giúp đánh giá được tỷ lệ lợi nhuận biên trong thời gian 3 năm gần đây của doanh nghiệp.

4. Vai trò của biên lợi nhuận gộp là gì?

Theo kiến thức gross profit margin là gì thì biên lợi nhuận gộp mang lại rất nhiều các vai trò hữu ích cho hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. Khi chỉ số biên lợi nhuận cao càng điều đó cho thấy công ty đang có dấu hiệu sinh lời và sự phát triển rất tích cực.

 • Khi áp dụng chỉ số biên lợi nhuận gộp này cho từng sản phẩm của doanh nghiệp, thì chúng sẽ là tiền đề quan trọng để thiết lập nên một chính sách giá hợp lý. Điều đặc biệt hơn, chỉ số biên lợi nhuận gộp cũng là rất hữu hiệu trong việc sử dụng để đàm phán các khoản chi phí mua nguyên vật liệu với các nhà cung cấp.
 • Hơn bao giờ hết, trong việc tính tỷ lệ lợi nhuận gộp biên cho từng sản phẩm sẽ giúp nhiều doanh nghiệp có thể so sánh được sự đóng góp của chính nó vào các công việc kinh doanh của công ty. Tỷ suất này sẽ được biểu thị dưới dạng phần trăm, hay còn gọi ngắn gọn đó là tỷ suất biên.
 • Giá trị của biên độ lợi nhuận gộp cao chính là dấu hiệu cho thấy rằng doanh nghiệp đang có cơ hội sinh lời rất tốt. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng chỉ số này khi đàm phán các khoản chi phí mua nguyên vật liệu với các nhà phân phối.

5. Công thức tính của Gross profit margin là gì?

Cong-thuc-tinh-bien-loi-nhuan-gop
Cong-thuc-tinh-bien-loi-nhuan-gop

Công thức tính của biên lợi nhuận gộp – gross profit margin cũng hết sức là đơn giản. Trước hết, để tính được chỉ số biên lợi nhuận gộp này chúng ta cần tính lợi nhuận gộp bằng cách lấy doanh thu thuần rồi sau đó trừ đi giá vốn hàng bán. Tiếp đến, bạn lại tiếp tục lấy mức lợi nhuận gộp chia cho doanh thu thuần là sẽ có kết quả. 

5.1 Công thức tính biên lợi nhuận gộp

Cụ thể, chúng ta có công thức tính biên lợi nhuận gộp như sau:

Biên lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp) / (doanh thu thuần) = (doanh thu thuần – giá vốn hàng bán) / Doanh thu thuần

Ví dụ minh họa: Để các bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về công thức tính biên lợi nhuận gộp là gì, 3Gang mang đến một ví dụ cụ thể như sau: 

Một doanh nghiệp hoạt động thu về được 200.000 $ tiền doanh thu từ bán hàng. Giả định rằng, giá vốn mà doanh nghiệp này đã phải bỏ ra là 100.000 $ để phục vụ cho việc chi trả sản xuất xuất vật tư. Do vậy, theo công thức tính biên lợi nhuận gộp ta sẽ tính được: 

Biên lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp) / (doanh thu thuần) = (doanh thu thuần – giá vốn hàng bán) / Doanh thu thuần

Biên lợi nhuận gộp = (200.000 $ – 100.000 $) / 200.000 $ = 100.000 $ = 50%

Vậy kết quả biên lợi nhuận gộp là 100.000 $ và Tỷ suất nhuận gộp tương đương là 50%.

5.2 Cách tính biên lợi nhuận gộp theo tỷ lệ phần trăm %

Ta có công thức tính như sau: 

                    Tỷ lệ lợi nhuận gộp biên = (Tổng lợi nhuận gộp /Tổng mức doanh thu hàng bán ) x 100%

Ví dụ cách tính Gross Margin của công ty Vinamilk (VNM) như sau:

Bước 1: Tải về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VNM

Trước tiên, chúng ta cần có trong tay bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty VNM. Báo cáo này sẽ là 1 trong số 4 cấu phần quan trọng tạo để nên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Ví dụ cách tính Gross Margin của Vinamilk (VNM)
Ví dụ cách tính Gross Margin của Vinamilk (VNM)

Bước 2: Xác định Gross Profit là gì?

Từ những dữ liệu trên báo cáo kết quả tài chính kinh doanh, chúng ta tổng hợp và tính Gross profit được theo bảng sau:

Kết quả kinh doanh của VNM (6T.2019) (Triệu đồng)
Doanh thu thuần (a) 27,788,261
Giá vốn hàng bán (b) 14,619,313
Gross Profit (c) = (a) – (b) 13,168,948

Bước 3: Cách tính Gross Margin

Tại bước này, thì chúng ta dựa vào kết quả từ bảng trên và tính toán, chỉ cần lấy Gross Profit chia cho Doanh thu thuần như trong bảng dưới đây:

Kết quả kinh doanh của VNM (6T.2019): (Triệu đồng)
Doanh thu thuần (a) 27,788,261
Gross Profit (c) 13,168,948
Gross Margin (d) = ((c) / (a))*100 47.39%

Như vậy dựa bảo kết quả tại bảng thì biên lợi nhuận gộp của công ty VNM trong 6 tháng đầu năm 2019 là 47.39%.

Điều này có nghĩa là: Trong vòng 6 tháng đầu năm 2019, với 100 đồng doanh thu thì VNM  đã thu về được 47.39 đồng lợi nhuận gộp.

6. Biên lợi nhuận gộp như thế nào là tốt? 

Biên lợi nhuận gộp như thế nào là tốt? 
Biên lợi nhuận gộp như thế nào là tốt?

Làm cách nào để nhà đầu tư có thể đánh giá số liệu Gross Profit Margin của doanh nghiệp là tốt hay xấu? Và có nên so sánh Gross Profit Margin của các doanh nghiệp khác ngành với nhau hay không? Hãy cùng 3Gang tham khảo 3 tiêu chí đánh giá biên lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp sau đây:. 

6.1 Gross Profit Margin ổn định qua thời kỳ

Hầu hết thì các doanh nghiệp đều duy trì mức Gross Profit Margin ổn định qua các kỳ. Tuy nhiên trong một vài trường hợp như có nhiều đối thủ mới cạnh tranh hay thay đổi về mô hình kinh doanh thì sẽ có những biến động về chỉ số này.

 • Nếu chúng ta nhận thấy biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp có dấu hiệu sự giảm sút bất thường, thì cần đánh giá và xem xét kỹ nguyên nhân gây ra. Trong đó, hiệu quả sản xuất kém và mức doanh thu bán hàng sụt giảm là các nguyên nhân gây ra sự giảm sút chính của Gross Profit Margin. 
 • Nếu doanh nghiệp có sự gia tăng ở Gross Profit Margin, thì có thể xuất phát từ sự phục hồi sau thời kỳ khủng hoảng. Một số nguyên nhân khác cũng có thể là sản phẩm mới ra đời hoặc sự rút lui của đối thủ,…

6.2 Gross Profit Margin có xu hướng tăng qua thời kỳ

Gross Profit Margin có xu hướng tăng qua thời kỳ
Gross Profit Margin có xu hướng tăng qua thời kỳ

Một doanh nghiệp khi có tỷ suất lợi nhuận gộp tăng qua các thời kỳ thì có nghĩa là tín hiệu rất tốt. Điều này cho thấy rằng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đó đang được nâng cấp giúp tối ưu mức giá vốn. Và đồng nghĩa với lợi thế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp này đang ngày càng được củng cố. 

Như chúng ta có thể thấy, ở ví dụ trên về biên lợi nhuận gộp của công ty Vinamilk , Gross Profit Margin của Vinamilk hiện có xu hướng tăng bền vững qua các thời kỳ từ 2014 đến 2021. Trong năm 2015, Gross Profit Margin của VNM là 32% và liên tục tăng qua các năm 2018 là 47%. Chính nhờ sự tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận này, mà giá cổ phiếu của VNM trong giai đoạn này đã tăng giá rất ổn định. 

6.3 Gross Profit Margin cao hơn so với trung bình ngành

Gross Profit Margin cao hơn so với trung bình ngành
Gross Profit Margin cao hơn so với trung bình ngành

Khi so sánh độc lập chỉ số Gross Profit Margin của một doanh nghiệp, chúng ta khó có thể nhận định doanh nghiệp đang hoạt động tốt hay kém. Và để sử dụng hiệu quả chỉ số này, nhà đầu tư cần nên so sánh giữa nhiều doanh nghiệp trong cùng ngành. Trong cùng một ngành, nếu doanh nghiệp nào có chỉ số Gross Profit Margin cao hơn, thì cho thấy doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh hơn. 

Ví dụ: Công ty Hòa Phát và công ty Vinamilk là hai doanh nghiệp hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau. Do vậy, nhà đầu tư không thể nào so sánh biên lợi nhuận gộp của hai doanh nghiệp này với nhau và rút ra kết luận là Hòa Phát hay Vinamilk hoạt động hiệu quả hơn được. Thay vào đó, chúng ta có thể so sánh biên lợi nhuận gộp của từng doanh nghiệp với trung bình của ngành để đánh giá được. 

7. Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số biên lợi nhuận gộp

Dựa vào công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp trên ta có thể nhận thấy: Doanh thu và chi phí sản xuất là những yếu tố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số biên lợi nhuận gộp – Gross Profit Margin. Cùng 3Gang xem chúng tác động thế nào đến sự biến động của chỉ số này:

 • Hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp: Tỷ suất lợi nhuận gộp được coi là thước đo đánh giá hiệu quả sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận gộp tốt đó là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang sản xuất hiệu quả, đang có lợi thế. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể so sánh biên lợi nhuận gộp giữa các công ty trong cùng ngành hoặc tại các thời kỳ cho cùng một công ty. Doanh nghiệp nào có biên lợi nhuận gộp thấp hơn thì quá trình sản xuất của doanh nghiệp đó kém hiệu quả hơn. 
 • Doanh thu bán hàng: Doanh thu chắc chắn sẽ là yếu tố quyết định lớn đến tỷ suất lợi nhuận gộp. Doanh thu ít, thấp có thể sẽ không làm cho biên lợi nhuận gộp thấp nếu doanh nghiệp đó tối ưu được giá vốn bán hàng. Tuy nhiên, khi doanh thu không đủ chi trả những chi phí đầu vào thì chỉ số lợi nhuận gộp khi đó cũng không có ý nghĩa. 
 • Chiến lược định giá sản phẩm: Nếu một doanh nghiệp tối ưu được chi phí vốn và bán được hàng nhưng các chiến lược định giá kém thì cũng sẽ khiến biên lợi nhuận gộp thấp. Bởi lúc đó, doanh thu không chênh lệch nhiều so với khoản chi phí sản xuất và dẫn đến lợi nhuận gộp thấp. Vì thế, doanh nghiệp cần có một chiến lược định giá sản phẩm phù hợp và tối ưu với thị trường. 
 • Chi phí sản xuất: Đây được coi chính là thước đo dùng để đánh giá hiệu quả của toàn bộ mọi hoạt động sản xuất. Nếu doanh nghiệp nào quản lý được giá vốn tốt sẽ thu về được lợi nhuận cao. Khi muốn cắt giảm tối đa các khoản phí này thì cần thay đổi nhà cung ứng hoặc dây chuyền sản xuất cũng như mở rộng quy mô,…

8. Làm thế nào để tăng tỷ suất lợi nhuận gộp?

Làm thế nào để tăng tỷ suất lợi nhuận gộp?
Làm thế nào để tăng tỷ suất lợi nhuận gộp?

Thông thường, sẽ có hai cách để doanh nghiệp có thể tối ưu và gia tăng được tỷ suất Gross Profit Margin. 

8.1 Tăng doanh thu thuần

Các doanh nghiệp có thể nâng cao tỷ suất biên lợi nhuận gộp thông qua việc tăng doanh thu. Đây được xem là cách phổ biến nhất và mang đến nhiều lợi ích. Để làm được điều này, thì các doanh nghiệp cần phải bán nhiều hàng hơn hoặc cần phải tăng giá sản phẩm. Trên lý thuyết thì có vẻ khá dễ dàng, nhưng việc tăng giá sản phẩm chỉ khả thi với các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, mức giá sau khi tăng phải phù hợp với mức sẵn sàng chi trả của nhu cầu người mua. 

8.2 Giảm chi phí đầu vào

Giảm chi phí đầu vào cũng là một cách hữu hiệu để có thể tối đa hóa lợi nhuận gộp. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm những nhà cung cấp nguyên liệu với mức giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên, một số vấn đề của việc giảm chi phí đầu vào này có thể dẫn đến chính là việc giảm chất lượng của sản phẩm. Do đó, để giảm chi phí mà không bị ảnh hưởng đến chất lượng, nhiều đơn vị đã lựa chọn mở rộng quy mô sản xuất. Đây được xem như là chiến lược cực kỳ hiệu quả trong thời gian dài hạn. Thông qua việc mở rộng quy mô, các doanh nghiệp sẽ giảm được nhiều chi phí trung bình của nguyên liệu và nhân công, máy móc, tài sản,… 

9. Tại sao cần sử dụng biên lợi nhuận gộp để đánh giá hoạt động kinh doanh?

Biên lợi nhuận gộp giúp nhà đầu tư nhận định được việc bố trí kinh doanh và các chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất hoạt động kinh doanh có mang lại hiệu quả kinh tế hay không. Gross Profit Margin cũng được xem là một chỉ số về chiến lược để định giá của công ty và mức độ kiểm soát các chi phí của nó. Tỷ số này có thể sẽ đem lại cái nhìn sâu hơn về hiệu suất quản lý.

Khi biên lợi nhuận thấp cho thấy rằng doanh số bán hàng bị giảm và lợi nhuận từ đó cũng giảm dẫn tới rủi ro cao, nếu các doanh nghiệp không có phương án chấn chỉnh có thể dẫn đến bị phá sản.

10. Những hạn chế của biên lợi nhuận gộp

Sự hiệu quả của tỷ số biên lợi nhuận gộp ở tại các doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực sản kinh doanh. Rất khó khăn để có thể so sánh được chính xác giữa những doanh nghiệp khác ngành nghề.

Cần có sự kết hợp giữa chỉ số tài chính khác cùng với biên lợi nhuận gộp để có cái nhìn tổng quát và khách quan, chính xác nhất để phân tích mức độ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

11. Sự khác biệt giữa “lợi nhuận gộp” với “tỷ suất lợi nhuận gộp biên”

Sự khác biệt giữa “lợi nhuận gộp” với “tỷ suất lợi nhuận gộp biên”
Sự khác biệt giữa “lợi nhuận gộp” với “tỷ suất lợi nhuận gộp biên”

Nếu các doanh nghiệp, cá nhân không có đầy đủ kiến thức về tài chính thì nhiều người sẽ rất hay nhầm lẫn giữ lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp biên. Ở đây lợi nhuận gộp nó chính là thước đo mang tính giá trị tuyệt đối còn tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ là 1 tỷ lệ mà thôi.

Lợi nhuận gộp được hiểu là sự chênh lệch giữa doanh số bán hàng của chính doanh nghiệp đó cùng với chi phí bán hàng trực tiếp. Trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp biên lại là lợi nhuận của chúng được biểu thị bằng phần trăm doanh thu về. Và tỷ suất lợi nhuận gộp biên đặt lợi nhuận gộp trong một hoàn cảnh và thông qua việc tính đến khối lượng bán hàng của công ty này.

12. Sự khác nhau giữa “tỷ suất lợi nhuận ròng” và “tỷ suất lợi nhuận gộp biên”

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên thông thường chỉ tập trung vào mối quan hệ giữa doanh thu và giá vốn hàng bán của doanh nghiệp đó. Mặt khác thì tỷ suất lợi nhuận ròng cần phải tính đến tất cả mọi chi phí liên quan đến doanh nghiệp.

Khi tính toán lợi nhuận ròng cũng như tính toán tỷ suất lợi nhuận liên quan, nhiều doanh nghiệp cần phải trừ đi những khoản như: giá vốn hàng bán, khoản chi phí phân phối sản phẩm và lương đại diện bán hàng, thuế và tất cả hoạt động khác,…

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể đánh giá được chi tiết khả năng sinh lợi nhuận của hoạt động kinh doanh của mình. Trong khi đó thì tỷ suất lợi nhuận ròng chỉ giúp cho công ty đánh giá được khả năng sinh lời một các tổng thể mà thôi.

Kết luận

Hy vọng bài viết của 3Gang về biên lợi nhuận gộp là gì? Sẽ phần nào cung cấp nhiều thông tin bổ ích đến bạn đọc. Từ đó, giúp các bạn đọc có thể hiểu thêm về Gross Profit Margin là gì cũng như có thêm cho mình những kiến thức tài chính hiệu quả trong kinh doanh.