Bảo hiểm trọn đời là gì? Những lưu ý cần nắm rõ 

Khi bạn nghiên cứu về các loại bảo hiểm nhân thọ, rất có thể bạn sẽ gặp thuật ngữ “bảo hiểm trọn đời” Đây là một loại bảo hiểm mà được rất nhiều người quan tâm đến nhưng không phải ai cũng đã hiểu rõ về loại bảo hiểm này. Vậy, bảo hiểm trọn đời là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại bảo hiểm này trước khi bạn đưa ra quyết định.

1. Khái niệm bảo hiểm trọn đời là gì?

Bảo hiểm trọn đời là một dạng bảo hiểm nhân thọ, thường được gọi là bảo hiểm nhân thọ trường sinh. Điểm đặc biệt của loại bảo hiểm này là người được bảo hiểm đảm bảo nhận được khoản tiền bảo hiểm theo hợp đồng khi họ qua đời, bất kể thời điểm đó xảy ra. Quan hệ hợp đồng bảo hiểm trọn đời thường kéo dài vô thời hạn, không bị giới hạn về thời gian kết thúc. Tại một số quốc gia, bản luật cho phép người sở hữu đơn bảo hiểm trọn đời sử dụng nó như một công cụ để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ dân sự.

Khái niệm bảo hiểm trọn đời là gì?

Bảo hiểm trọn đời thường là một quan hệ hợp đồng dài hạn, cho phép các khoản phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đóng sẽ được bên bảo hiểm sử dụng để đầu tư. Người mua bảo hiểm có thể nhận được lợi nhuận từ kết quả đầu tư này. Dựa vào việc chia lãi, bảo hiểm trọn đời có thể chia thành hai loại: bảo hiểm trọn đời có chia lãi và bảo hiểm trọn đời không chia lãi. Thông thường, nếu hợp đồng quy định phí bảo hiểm trả cố định suốt đời và số tiền bảo hiểm trả cố định, thì người sở hữu đơn bảo hiểm không được hưởng phần chia lãi.

2. Đặc điểm nổi bật của Bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời đem đến những điểm đặc biệt so với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác. Hãy cùng điểm qua những yếu tố quan trọng dưới đây:

 • Số tiền bảo hiểm:

Bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời không giới hạn mức số tiền bảo hiểm (mệnh giá bảo hiểm) như các sản phẩm khác. Thay vào đó, số tiền bảo hiểm nhận được sẽ phụ thuộc vào số tiền mà người tham gia đã đóng. Điều này tạo sự linh hoạt và tùy chỉnh theo khả năng tài chính của người mua bảo hiểm.

 • Thời hạn hợp đồng:

Thời hạn hợp đồng tối đa của Bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời kéo dài hơn so với các loại bảo hiểm khác, thường là 100 năm. Hợp đồng thường kết thúc khi người được bảo hiểm qua đời hoặc đạt độ tuổi 100 (một số sản phẩm có giới hạn tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng là 99 tuổi).

Đặc điểm nổi bật của Bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời

 • Khả năng nhận lãi:

Bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời có hai loại: có chia lãi và không chia lãi.

Bảo hiểm Trọn đời có chia lãi: Người thụ hưởng sẽ nhận tổng số tiền sau khi kết thúc hợp đồng, bao gồm số tiền bảo hiểm cộng với khoản lãi được chia cho chủ hợp đồng.

Bảo hiểm Trọn đời không chia lãi: Người thụ hưởng sẽ nhận tổng số tiền sau khi kết thúc hợp đồng, theo số tiền được cam kết trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời cung cấp mức độ linh hoạt và tùy chỉnh lớn hơn, đặc biệt phù hợp với những người muốn quản lý tài chính và bảo vệ tài sản cá nhân dài hạn.

3. Quyền lợi của bảo hiểm trọn đời

Quyền lợi của bảo hiểm trọn đời

Bảo vệ tài chính đáng kể

Trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life cam kết thanh toán một khoản tiền Bảo hiểm đặc biệt. Số tiền này bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm cộng với Lãi chia tích lũy đã được công bố trước ngày tử vong của Người được Bảo hiểm, nếu trước đó chưa có yêu cầu bồi thường cho trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Bảo vệ toàn diện với thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi đủ 65 tuổi trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm cộng với Lãi chia tích lũy đã được công bố trước ngày Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Điều đặc biệt là khoản tiền này sẽ được chi trả trong mười (10) năm, mỗi năm một lần.

Nếu Người được Bảo hiểm tử vong và Quyền lợi bảo hiểm này chưa được thanh toán xong, Chubb Life sẽ thanh toán các khoản tiền còn lại một lần duy nhất.

Chấm dứt hiệu lực khi Thanh toán quyền lợi bảo hiểm

Hợp đồng Bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực khi Chubb Life chấp thuận thanh toán quyền lợi bảo hiểm khi Người được Bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Lợi nhuận từ hợp đồng đáo hạn

Chubb Life cam kết thanh toán quyền lợi bằng Mệnh giá Sản phẩm cộng với các khoản Lãi chia đã công bố trước Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm nếu Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực và Người được Bảo hiểm còn sống vào ngày đáo hạn Hợp đồng.

Tự do và linh hoạt

Bên mua Bảo hiểm có quyền hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm để nhận lại giá trị hoàn lại, và có thể lãnh bất kỳ khoản Lãi chia nào đã được công bố nhưng chưa nhận, miễn là phí bảo hiểm năm thứ hai đã được đóng đầy đủ.

Lãi chia đáng giá

Hàng năm, Chubb Life sẽ công bố lãi chia cho Bên mua Bảo hiểm, dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi chia này có thể được tích lũy hàng năm và được thanh toán cùng với quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc khi Hợp đồng đáo hạn. Bên mua Bảo hiểm có sự linh hoạt lựa chọn lãi chia được lãnh bằng tiền mặt hoặc dùng để đóng phí tự động.

3. Hợp đồng bảo hiểm: Quy định và Nội dung

Hợp đồng bảo hiểm: Quy định 

Hợp đồng bảo hiểm là hiệp định giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó bên mua bảo hiểm cam kết đóng phí bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

 1. a) Hợp đồng bảo hiểm con người;
 2. b) Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
 3. c) Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải tuân theo quy định của Bộ luật hàng hải. Trong trường hợp Bộ luật hàng hải không điều chỉnh các vấn đề cụ thể, Luật này áp dụng.

Những vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm mà không được quy định trong Chương này sẽ tuân theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác liên quan đến pháp luật.

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm:

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm cần chứa các thông tin sau:

 1. a) Tên và địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;
 2. b) Đối tượng bảo hiểm;
 3. c) Số tiền bảo hiểm hoặc giá trị tài sản được bảo hiểm (trong trường hợp bảo hiểm tài sản);
 4. d) Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, và các điều khoản liên quan đến hợp đồng;

đ) Những điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;

 1. e) Thời hạn bảo hiểm;
 2. g) Mức phí bảo hiểm và cách thức thanh toán phí bảo hiểm;
 3. h) Thời hạn và cách thức thanh toán tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;
 4. i) Quy định về giải quyết tranh chấp;
 5. k) Ngày, tháng, và năm ký kết hợp đồng.

Ngoài các thông tin quy định trong khoản 1, hợp đồng bảo hiểm có thể bao gồm thêm các điều khoản khác mà các bên đàm phán và thỏa thuận.

4. Tuổi trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: Quy định và Điều kiện

Tuổi trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: Quy định và Điều kiện

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp thông tin tuổi chính xác của người được bảo hiểm tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm, dữ liệu này sẽ được sử dụng để xác định phí bảo hiểm.

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin sai về tuổi của người được bảo hiểm, và người được bảo hiểm thực tế không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã được nộp, sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực ít nhất hai năm, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.

Nếu bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin sai về tuổi của người được bảo hiểm và người được bảo hiểm thực tế thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:

 1. a) Đòi hỏi bên mua bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm bổ sung tương ứng với số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng;
 2. b) Giảm số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã nộp.

Nếu bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin sai về tuổi của người được bảo hiểm dẫn đến việc tăng phí bảo hiểm phải trả, nhưng người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cần hoàn trả số phí bảo hiểm vượt trội đã nộp hoặc tăng số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã trả.

5. So sánh Bảo hiểm Trọn đời và các loại Bảo hiểm khác

So sánh Bảo hiểm Trọn đời và các loại Bảo hiểm khác

Bảo hiểm Trọn đời tỏ ra vượt trội so với các loại bảo hiểm khác, với một số điểm mạnh đáng chú ý:

 • Khả năng sinh lời cao và lãi suất tối thiểu cam kết: Bảo hiểm Trọn đời thường cung cấp mức sinh lời cao hơn đáng kể so với các sản phẩm khác. Thêm vào đó, hợp đồng thường cam kết mức lãi suất tối thiểu hằng năm, giúp đảm bảo giá trị đầu tư.
 • Số tiền bảo hiểm chi trả cao: Bảo hiểm Trọn đời thường cung cấp số tiền bảo hiểm chi trả và bồi thường rất lớn, đặc biệt hữu ích trong các tình huống cần sự bảo vệ toàn diện.
 • Thời gian hiệu lực linh hoạt: Hợp đồng Bảo hiểm Trọn đời thường có thời gian hiệu lực bắt đầu từ 1 tháng tuổi và kéo dài đến 100 tuổi, mang lại sự bảo vệ toàn diện suốt cả đời.
 • Tự do quản lý hợp đồng: Khách hàng có quyền chọn rút toàn bộ hoặc một phần số tiền tích lũy đầu tư trong hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này tạo sự linh hoạt và quyền kiểm soát cao cho người mua bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm linh hoạt: Phí bảo hiểm trong hợp đồng Bảo hiểm Trọn đời có thể đóng linh hoạt hàng năm, không buộc phải đóng một mức phí cố định như các sản phẩm bảo hiểm truyền thống.
 • Không giới hạn số lần đóng phí: Bảo hiểm Trọn đời không yêu cầu số lần đóng phí tối đa trong thời hạn hợp đồng hiệu lực, cho phép khách hàng quản lý tài chính theo cách tốt nhất cho họ.

Như vậy, Bảo hiểm Trọn đời tỏ ra là sự lựa chọn hấp dẫn với nhiều lợi ích vượt trội, đặc biệt là khi bạn cần sự bảo vệ toàn diện và tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

6. Tổng kết

Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Bảo hiểm Trọn đời và những lợi ích đặc trưng của sản phẩm này. Có thể thấy, trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính ngày càng tăng cao, việc tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, trong đó có Bảo hiểm Trọn đời, là một lựa chọn thông minh. Đây là cách hiệu quả để tạo lớp “vật bảo vệ” trước các rủi ro và đồng thời đầu tư cho tương lai của bạn.