Tải app 3Gang – tiền về túi ngay

Tên chương trình: “Tải app 3Gang – tiền về túi ngay “

Đối tượng tham gia: khách hàng mới, chưa đăng ký tài khoản 3Gang

1. Thể lệ chương trình

 • 500 khách hàng đầu tiên tải app 3Gang đồng thời tham gia tích lũy lần đầu tối thiểu 3.000.000 VNĐ với kỳ hạn 3 tháng và không tất toán trước hạn sẽ nhận ngay 100.000 VNĐ vào tài khoản 3Gang
 • Thời gian áp dụng: 1 tháng (kể từ 05/10/2022)

2. Cơ cấu giải thưởng

 • 500 khách hàng đầu tiên tải app và tham gia tích lũy lần đầu tối thiểu 3.000.000 VNĐ với kỳ hạn 3 tháng sẽ nhận ngay 100.000 VNĐ vào tài khoản 3Gang.
 • Phần thưởng được xem là hợp lệ khi quý khách tải app đăng ký tài khoản thành công và phát sinh giao dịch tích lũy đầu tiên theo quy định. Đồng thời, đảm bảo không tất toán trước hạn.

Lưu ý: trường hợp tải app nhưng chưa đăng ký tài khoản, số tiền tích lũy không đạt mức tối thiểu hay rút trước hạn, phần thưởng sẽ bị hủy bỏ.

3. Cách thức tham gia

 • Bước 1: Vào app store/ google play, tìm kiếm “3Gang”
 • Bước 2: Tải app và đăng ký tài khoản
 • Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản 3Gang và tham gia tích lũy

4. Quy định về phần thưởng

 • Phần thưởng sẽ được trao ngay vào tài khoản 3Gang cho quý khách khi giao dịch tích lũy hoàn tất.
 • Quý khách sẽ không được nhận thưởng nếu phát sinh giao dịch không đúng kỳ hạn, không đảm bảo số tiền tối thiểu hay tất toán trước hạn.
 • 3Gang có quyền thu hồi phần thưởng đối với những trường hợp có dấu hiệu gian lận.
 • Điều kiện tặng phần thưởng có thể thay đổi tùy theo chính sách của 3Gang.
 • Trong mọi trường hợp, quyết định của 3Gang là quyết định cuối cùng.