Tag Archives: nhà ở xã hội

Hà Nội có thêm một dự án nhà ở xã hội

Hà Nội có thêm một dự án nhà ở xã hội vừa được khởi công xây dựng ở Mê Linh

Đối với những đối tượng thuộc chế độ chính sách, thì nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho họ, những chính sách cho các đối tượng này nhằm mục đích giúp đỡ họ có điều kiện thuận lợi hơn trong sinh hoạt cuộc sống. Trong những chính sách đó có việc…

Chia sẻ kinh nghiệm khi làm hồ sơ mua Nhà Ở Xã Hội nhanh chóng

Nhà ở xã hội đang là cụm từ được rất nhiều người quan tâm hiện nay, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Vậy muốn mua nhà ở xã hội thì cần đáp ứng những điều kiện gì và hồ sơ mua nhà ở xã hội như thế nào. Trong bài viết ngày…