Payee là gì?

Payee là gì?

Chắc hẳn khi nhắc đến payee, nhiều người trong chúng ta vẫn khá mơ hồ. Vậy payee là gì? Cách nhận được thanh toán, nhiệm vụ và giới hạn của người nhận tiền là gì? Cùng 3Gang tìm hiểu những điều thắc mắc trên qua bài viết sau đây nhé. 

1. Payee là gì?

Người được trả tiền là một bên trong một cuộc trao đổi giao dịch, thanh toán. Người được trả tiền sẽ được nhận trả bằng tiền mặt, séc hoặc thông qua hình thức phương tiện chuyển khoản khác được thực hiện bởi người trả tiền. Người trả tiền đổi lại nhận được các loại hình dịch vụ hay các loại hàng hóa khác nhau. 

Tên của người được trả tiền sẽ được ghi trong các loại hóa đơn, hay các loại tín phiếu… và nó thường đề cập đến một cá nhân cụ thể hoặc một thực thể như một tổ chức, công ty, doanh nghiệp, quỹ ủy thác hoặc có thể là người giám sát.

Vậy payee còn được hiểu theo những nghĩa sau:

  • Người được trả tiền- Payee là một bên trong quá trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ nhận được tiền thanh toán.
  • Người được trả tiền cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người trả tiền, người có được chúng thông qua trao đổi giá trị (thường là tiền).
  • Người được trả tiền cũng có thể là nhiều bên trong một giao dịch và đôi khi họ là cùng một bên.
  • Cơ quan An sinh Xã hội có thể chỉ định một người thụ hưởng đại diện nếu họ tin rằng người thụ hưởng không đáng tin cậy hoặc không có khả năng quản lý quỹ của chính họ.

Payee-la-gi-3
Payee là gì?

2. Các đặc điểm của Người được trả tiền

Đối với các giao dịch có một bên thực hiện là ngân hàng, người được thanh toán phải có một tài khoản ngân hàng đang còn hoạt động. Thông qua tài khoản đó, giao dịch được thực hiện và tiền có thể được chuyển từ người trả tiền.

Đối với các loại hối phiếu nhận nợ, trong đó cuộc giao dịch này gồm hai bên, một bên hứa sẽ trả, đưa cho bên còn lại một khoản tiền đã được xác định trước. Bên nhận được khoản thanh toán trong hai bên được gọi là người được trả tiền, người nhận tiền. Còn bên thực hiện các giao dịch thanh toán được gọi là bên thanh toán. Đối với các khoản thanh toán là khoản tiền lãi đến từ trái phiếu, bên nhận được tiền lãi là người được trả tiền và bên phát hành trái phiếu được gọi là người trả tiền.

Trong các giao dịch quản lý đầu tư người nhận thường có tài khoản dùng để nhận những khoản thanh toán, việc này nhằm mục đích trả các khoản tiền lãi, tiền vốn vào tài khoản cá nhân của khách hàng. Ví dụ: tại Mỹ, khi bạn thực hiện giao dịch đóng tiền đóng tiền vào tài khoản hưu trí cá nhân, bạn có thể lựa chọn viết séc từ tài khoản séc của mình cho công ty quản lí đầu tư của mình.

Trong trường hợp này công ty quản lý quỹ đầu tư là người được trả tiền và công ty nhận được tiền “vì lợi ích của” (For the Benefit of – FBO) khách hàng. Nội dung khi nhận được khoản tiền này là “Công ty quản lý XYZ, vì lợi ích của ông/bà A”. Khoản tiền cuối cùng sẽ được gửi vào tài khoản liên kết của bạn với tư cách là người được trả tiền, trong đó công ty quản lý đầu tư XYZ  đóng vai trò là bên giám sát.

Trong một số giao dịch, có thể có cùng được nhiều người được trả tiền trong một giao dịch. Điều này thường xuyên xảy ra tại các khoản thanh toán thông qua hình thức chuyển tiền, thanh toán điện tử. Khi một người thực hiện rút tiền từ tài khoản của người trả tiền và chia nhỏ khoản tiền ấy thành nhiều khoản phân bổ cho nhiều người nhận. Tùy thuộc vào chính sách của từng tổ chức tài chính, ngân hàng mà các loại giao dịch này có thể có các yêu cầu phê duyệt về tỉ lệ phần trăm, số lượng và loại tài khoản.

Có những lúc, người thực hiện trả tiền và người được trả tiền có thể là cùng một bên, một người hay cùng một tổ chức. Điều này xảy ra khi người thực hiện rút tiền, viết set và gửi tiền hoặc thực hiện chuyển tiền điện tử từ một trong các tài khoản sang tài khoản khác của mình.

Payee-la-gi1
Các đặc điểm của người được nhận tiền

3. Nhiệm vụ và giới hạn của người được thanh toán.

Trong bất kỳ loại giao dịch nào, sẽ có một bên cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ và một bên nhận hàng hóa hoặc dịch vụ. Để nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ, người trả tiền phải cung cấp một giá trị trao đổi, thường là tiền, cho người được trả tiền.

Trong tình huống ngân hàng, người nhận thanh toán phải có một tài khoản đang hoạt động ở trạng thái tốt để người thanh toán có thể chuyển tiền qua đó. Tất nhiên, đây là nếu giao dịch không được thực hiện bằng tiền mặt.

Trong trường hợp giấy nợ , qua đó một bên hứa trả cho bên kia một khoản tiền đã định trước, bên nhận khoản thanh toán được gọi là người được trả tiền. Bên thực hiện thanh toán được gọi là bên trả tiền. Đối với các khoản thanh toán coupon từ trái phiếu, bên nhận được coupon là người được trả tiền và các tổ chức phát hành trái phiếu trái phiếu được gọi là người trả tiền.

 Người được trả tiền có khả năng chấp nhận hoặc từ chối số tiền được trả cho họ, dựa trên thỏa thuận hoặc hợp đồng.

Các giao dịch quản lý đầu tư thường có tài khoản người nhận thanh toán nhận thanh toán vì lợi ích của tài khoản riêng của khách hàng. Ví dụ: khi đóng góp vào tài khoản hưu trí cá nhân (IRA), một khách hàng (ví dụ: John Smith) có thể viết séc từ tài khoản séc của họ cho công ty quản lý đầu tư của họ , với người được trả tiền là tên của công ty nhận tiền “Vì lợi ích của” (FBO) khách hàng. Điều này sẽ xuất hiện dưới dạng “Quản lý XYZ FBO John Smith.” Số tiền cuối cùng sẽ được gửi vào tài khoản của John Smith với tư cách là người được thanh toán, với XYZ Management là người giám sát.

Người được trả tiền cũng có thể là nhiều hơn một bên. Điều này thường xảy ra trong chuyển khoản điện tử khi một người rút tiền từ tài khoản của người trả tiền và chia số tiền đó thành nhiều khoản phân bổ cho người được trả tiền. Tùy thuộc vào tổ chức ngân hàng, các loại giao dịch này có thể có các yêu cầu phê duyệt về số lượng, tỷ lệ phần trăm và loại tài khoản.

Đôi khi, người được trả tiền và người trả tiền có thể là cùng một bên. Điều này có thể xảy ra khi một người viết séc, rút ​​tiền và gửi tiền hoặc chuyển tiền điện tử từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Đó là một thông lệ tốt để đảm bảo rằng người trả tiền và người được trả tiền đồng ý về số tiền được chuyển giữa các bên để tránh tranh chấp.

4. Các trường hợp cần cân nhắc đặc biệt

Payee-la-gi-2
Một số trường hợp cân nhắc đặc biệt

 

Các khoản công cấp dịch vụ an sinh xã hội và thu nhập an ninh bổ sung (SSI) thường được trả cho “người được trả tiền đại diện” chứ không phải là người thụ hưởng cuối cùng (người có quyền nhận trợ cấp). Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) có thể chỉ định một người được trả tiền đại diện nếu họ tin rằng người thụ hưởng không thể tự mình quản lý tiền.

SSA đã đưa ra toàn bộ quy trình về cách trở thành người đại diện được trả tiền, nhiệm vụ là gì và quy trình nên được quản lý và báo cáo như thế nào.

Người được trả tiền đại diện có các quyền và quyền hạn tương tự như người được trả tiền thông thường, những người được trả tiền đại diện phải quản lý tiền  vì lợi ích của người thụ hưởng thực tế. Tiền phải được chi tiêu (hoặc tiết kiệm) chỉ theo những cách có ích cho người thụ hưởng. Ở khía cạnh này, người đại diện đóng vai trò là người ủy thác cho người được trả tiền thực tế.

Những người được trả tiền đại diện tồn tại để loại bỏ gánh nặng quản lý tiền khỏi người thụ hưởng. Người thụ hưởng đại diện hiệu quả sẽ cải thiện cuộc sống của người thụ hưởng. Nếu một người được trả tiền đại diện đang làm điều gì đó chống lại người thụ hưởng cuối cùng, Cơ quan An sinh Xã hội phải được thông báo ngay lập tức.

5. Những khái niệm liên quan tới Payee.

Hướng dẫn về các loại thanh toán, với ưu và nhược điểm cho từng loại.

Thanh toán là việc chuyển một dạng hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản tài chính để đổi lấy một dạng hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản tài chính khác. 

5.1. Biểu mẫu 1099-R: biểu mẫu dùng để làm gì? ai là người cần phải lập ra nó.

Mẫu 1099-R là một biểu mẫu thuế của IRS được sử dụng để báo cáo các khoản phân phối từ niên kim, kế hoạch chia sẻ lợi nhuận, kế hoạch hưu trí hoặc hợp đồng bảo hiểm. 

5.2. Bán hợp đồng

Một hợp đồng gần như là một thỏa thuận pháp lý do tòa án tạo ra giữa hai bên không có nghĩa vụ trước đó với nhau. 

Tài khoản ngân hàng đại diện người nhận thanh toán.

Người nhận tiền đại diện sử dụng tài khoản ngân hàng để quản lý tài chính của những người thụ hưởng An sinh xã hội và SSI.

5.3 Người nhận tiền đại diện 

Người được trả tiền đại diện là một cá nhân đóng vai trò là người nhận các khoản thanh toán khuyết tật hoặc An sinh xã hội cho một người không có khả năng quản lý

 5.4. lợi ích của chính họ. 

Người bị ký phát trong các điều khoản pháp lý và ngân hàng là gì?

Người bị ký phát là bên được người gửi tiền chỉ định thanh toán một khoản tiền nhất định cho người xuất trình séc hoặc hối phiếu. 

KẾT LUẬN

Trên đây là những chia sẻ của 3Gang về Payee là gì và những đặc điểm, nhiệm vụ và giới hạn của người người được nhận tiền. Hi vọng những thông tin mà 3gang đã chia sẻ ở trên có thể giúp bạn có thêm tự tin khi thực hiện các giao dịch tài chính trên thị trường.

 

Zalo Chat