Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

thue-thu-nhap-ca-nhan

Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là nghĩa vụ của các cá nhân có thu nhập phải chịu thuế nộp cho nhà nước hàng năm, tuy nhiên vẫn có những trường hợp cá nhân không thể tự mình quyết toán thuế trực tuyến như thế nào. Bài viết dưới đây của 3Gang sẽ hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân online 2023, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây.

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì? Như thế nào là quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

thue-thu-nhap-ca-nhan-3
.Thuế thu nhập cá nhân là gì? Như thế nào là quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

1.1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền mà người nhận thu nhập phải trích nộp  ngân sách nhà nước sau khi đã trừ một phần tiền lương hoặc các nguồn thu nhập khác. Thuế thu nhập cá nhân không đánh thuế những người có thu nhập thấp nên thu nhập được công bằng với mọi đối tượng, giúp giảm khoảng cách giai cấp trong xã hội.

Thuế thu nhập cá  nhân do hai đối tượng nộp: người sinh sống tại Việt Nam và người không sinh sống làm thu nhập chịu thuế. Đặc biệt: 

Đối với cá nhân trong nước: thu nhập chịu thuế là số tiền tích lũy được trong và ngoài  Việt Nam (không phân biệt nơi trả thu nhập). 

Đối với người đang sinh sống ở nước ngoài: Thu nhập chịu thuế là các nguồn thu nhập nhận được tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập).

1.2. Thế nào là quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc làm của mỗi cá nhân tiến hành các công việc kê khai số thuế trong một năm. Và tính thuế về các vấn đề số thuế cần phải nộp thêm, hoàn trả số tiền thuế đã nộp thừa hoặc thực hiện bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.\

2. Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

thue-thu-nhap-ca-nhan-5
Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn kèm theo thì các tổ chức, cá nhân được trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; các cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương  ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi  trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế có nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

2.1. Đối với trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Đối với trường hợp cá nhân cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có nguồn thu nhập từ tiền công, tiền lương ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân, tổ chức trả thu nhập, cụ thể như sau:

Thứ nhất, cá nhân có thu nhập từ tiền công, tổ chức ký kết các hợp đồng lao động từ mức  03 tháng trở lên tại một nơi và đang làm việc thực tế tại đó vào thời điểm cá nhân,  tổ chức trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong một  năm dương lịch.

Thứ hai, trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức, cơ quan cũ đến tổ chức, cơ quan mới do tổ chức cũ thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất. Hay thực hiện chuyển đổi loại hình tổ chức hoặc doanh nghiệp cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức mới.

Thứ ba, cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hợp đồng lao động từ thời thời điểm 03 tháng trở lên tại một nơi làm việc và đang làm việc thực tế tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trong trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có các nguồn thu nhập vãng lai khác ở các nơi khác bình quân một tháng trong một năm không thể vượt quá mức 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế với tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này.

Thứ tư, cá nhân sau khi đã thực hiện ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân theo số quyết toán và phải ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế theo nội dung như sau:

 “Công ty/ Cơ quan … đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân có thể trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

2.2. Đối với trường hợp tổ chức trả thu nhập từ tiền công, tiền lương

Cụ thể,  tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương có trách nhiệm  quyết toán thuế thu nhập cá nhân không  khấu trừ  hay không  khấu trừ  và đối với cá nhân nộp. 

 Trường hợp người có  quyền xác nhận đã nộp thuế thu nhập của tổ chức và có số thuế phải nộp bổ sung sau khi nộp từ 50.000 đồng trở xuống và có quyền miễn thuế thì tổ chức chi trả thu nhập vẫn chuyển dữ liệu cá nhân để thanh toán của tổ chức kê khai và không gộp số thuế  nộp bổ sung của  cá nhân có số thuế  nộp bổ sung sau khi quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. 

 Khi người lao động  chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới, tổ chức cũ sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, thay đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng thời gian trong cùng thuộc hệ thống, tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán  thu nhập do cả tổ chức trả thu nhập cũ  và tổ chức trả thu nhập mới trả theo thẩm quyền của người đó để thu  chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả bằng chi phí thu nhập cũ đã cung cấp cho cán bộ, nhân viên (nếu có).

2.3. Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan Thuế

Trường hợp các cá nhân quyết toán trực tiếp cho cơ quan thuế thì cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền công, tiền lương phải khai báo trực tiếp với cơ quan thuế về việc nộp thuế thu nhập cá nhân nếu phát sinh số thuế, số thuế phải nộp. quay trở lại thời gian

Đối với các các nhân sinh sống, có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch đầu tiên, nhưng phải có ít nhất 183 ngày trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên về Việt Nam thì năm đầu tiên cư trú là 12 tháng. liên tục kể từ ngày đầu lưu trú tại Việt Nam. Người nước ngoài chấm dứt việc làm tại Việt Nam phải thông báo với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế tại cơ quan thuế thì phải ủy quyền cho đơn vị trả thu nhập hoặc đơn vị, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về thuế đối với cá nhân. Tổ chức doanh thu hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận hộ khẩu phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập nộp thừa hoặc nộp lại số thuế nộp thừa. Cá nhân cư trú hưởng thu nhập tiền lương được giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng chi trả thì không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân phải trả các khoản thu nhập chịu thuế thay mà phải trực tiếp thực hiện khai báo quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

3. Thời hạn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

thue-thu-nhap-ca-nhan-4
Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trả tiền công, tiền lương trong đó thời hạn hoàn thành việc nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023 là:

  • Thời hạn chậm nhất vào ngày 31/03/2023 đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 của các cơ quan, tổ chức.
  • Thời hạn chậm nhất 30/04/2023 ( Trường hợp này có thể sẽ được tính bù thành ngày 02/05/2023) với các hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp tham gia quyết toán thuế;)

(Mọi thông tin chi tiết tại khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019)

4. Hướng dẫn các bước tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online 2023

thue-thu-nhap-ca-nhan-1
Hướng dẫn các bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến

Bước 1: Truy cập trang web Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 

Nếu các cá nhân chưa có tài khoản đăng nhập ở cổng thông tin này cần phải đăng ký tài khoản để có thể thực hiện đăng nhập vào hệ thống. 

Bước 2: Đăng nhập hệ thống nộp thuế cá nhân 

Nếu trong trường hợp các cá nhân đã đăng ký thành công hay đã có tài khoản đăng nhập, chọn  “Đăng nhập” và điền các  thông tin bắt buộc tại bảng (2), bao gồm “Mã số thuế và Mã xác nhận”, sau đó  nhấn “Tiếp tục”. 

 Hệ thống  tiếp tục chuyển hướng đến trang đăng nhập. Bạn tiếp tục nhập đầy đủ thông tin cá nhân theo các trường dữ liệu liên quan, bao gồm: 

– Mã số thuế của các cá nhân tổ chức 

– Ngày cấp của mã số thuế 

– Cơ quan thuế thành phố/ tỉnh

 – Phòng ban, cơ quan quản lý thuế 

Sau khi nhập thông tin hoàn tất, nhấn  vào ô “đăng nhập” để tiếp tục. 

Bước 3: Chọn mục  “ Quyết toán Thuế” -> tiếp tục chọn mục “kê khai thuế trực tuyến” 

Hệ thống  gửi đến cho bạn bnagr chọn thông tin tờ khai. Các thông tin dữ liệu bắt buộc phải được điền đầy đủ vào đây.

Lưu ý (*) là trường bắt buộc cần phải điền đầy đủ thông tin.

Các thông tin cần nhập bao gồm:

– Tên người gửi*: hệ thống tự động điền dữ liệu đã đăng ký thuế trước đó.  

– Địa chỉ liên hệ*: hệ thống  tự động điền dữ liệu đã đăng ký thuế trước đó. 

– Điện thoại liên hệ*: Tự động xác thực thông tin đăng ký thuế.

– Địa chỉ email*: hệ thống  tự động điền dữ liệu đã đăng ký thuế trước đó.

– Chọn tờ khai : Bạn có thể chọn kê khai phù hợp với trường hợp điều kiện của mình. 

– Cơ quan quản lý thuế( Chi cục thuế): hệ thống  tự động điền dữ liệu đã đăng ký. 

– Cơ quan thuế: hệ thống  tự động điền dữ liệu đã đăng ký thuế trước đó.  

– Tờ khai: Bạn có thể chọn thông báo chính thức hoặc thông báo bổ sung tùy từng trường hợp.

– Năm thực hiện kê khai: hệ thống  tự động điền dữ liệu đăng ký (có thể thay đổi).

Tại mục chọn tờ khai, trong trường hợp bạn tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Bạn phải chọn tờ khai mẫu số 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ( Thông tư 80/2021/TT-BTC)

Tiếp tục tích  vào ô tương ứng với nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong 03 trường hợp sau 

Trường hợp 1: Người nộp thuế chỉ có duy nhất 01 nguồn khai thuế trực tiếp duy nhất  trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc từ nguồn  nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó, người nộp thuế  chọn cơ quan thuế trực tiếp kê khai trong năm tại trường “Cơ quan thuế” để kê khai trực tiếp các loại thuế theo năm. (Nếu người đó chỉ có một nguồn thu nhập trực tiếp) 

 Trường hợp 2: Người nộp thuế trực tiếp kê khai  trong năm tính thuế có ít nhất 02 nguồn, bao gồm  trường hợp  có cả thu nhập kê khai trực tiếp của năm 2001 và thu nhập do người nộp thuế khấu trừ. Sau đó, người nộp thuế tự kê khai  nguồn thu nhập và các thông tin liên quan (khi xuất trình tờ khai thuế thu nhập cá nhân với thu nhập ở 2 nơi) 

 Trường hợp 3: Đối tượng nộp thuế không trực tiếp đăng ký thuế thu nhập trong năm, chỉ có nguồn thu nhập được khấu trừ của đối tượng nộp thuế thu nhập. Sau đó báo cáo thông tin  thay đổi công việc. (Trường hợp người nộp thuế chuyển công việc hoặc không chuyển công việc

Trường hợp thực hiện quyết toán Thuế: chọn “Quyết toán theo năm dương lịch” 

Loại tờ khai thực hiện: Chọn mục  “Tờ khai chính thức” 

Sau khi điền các thông tin trên,  bạn chọn vào mục “Tiếp tục”.

Bước 4: Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến 

Sau đó, thực hiện khai báo, điền các thông tin nộp thuế vào tờ khai thuế theo mẫu. Điền thông tin đầy đủ và chính xác. Sau khi điền dữ liệu, nhấn vào mục “Hoàn thành kê khai”.

Bước 5: Kết xuất XML

Nhấp vào “kết xuất XML” để tải xuống tệp thông báo biểu mẫu đã hoàn thành về máy tính của bạn.

Bước 6: “Nộp tờ khai” 

Chọn “nộp tờ khai” và nhập “Mã xác minh” để xác nhận thông báo và nhấp vào “Tiếp tục”.

Khi hệ thống đã hoàn thành việc xác minh, bạn sẽ nhận được thông báo về việc chuyển tiền thành công. 

Bước 7: In thông báo

Ở bước chọn ” kết xuất XML”, hệ thống  gửi  tệp tờ khai có định dạng XML. Người nộp phải lập “In sao kê” để gửi hồ sơ khấu trừ cho cơ quan thuế. Mở tệp “ kết xuất XML”, chọn 02 bản để in, sau đó  ký tên người nộp thuế.  Bước 8: Gửi chứng từ khấu lưu và tờ khai thuế cho bộ bận 1 cửa 

Người nộp thuế mang CMND/CCCD, biên lai khấu trừ và tờ khai thuế mới in (có chữ ký) đến bộ phận một cửa của cơ quan thuế nơi đã khai trực tuyến để hoàn tất các thủ tục.

Trên đây là những thông tin bổ ích mà ma 3Gang mong muốn được chia sẻ với bạn về thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp trên có thể giúp bạn thực hiện nghĩa vụ công dân- quyết toán thuế cá nhân nhanh chóng và thuận lợi nhất.