Tag Archives: Tích tiểu thành đại

Tích tiểu thành đại là gì?

Tích tiểu thành đại có nghĩa là gì?

Từ xưa tới nay, tiết kiệm được biết đến là một đức tính vô cùng đáng quý, đức tính này được ông cha ta răn dạy cho con cháu đời sau thông qua những câu ca dao, tục ngữ; trong câu “tích tiểu thành đại” chính là một ví dụ điển hình. Nếu ca dao…

Bí quyết tiết kiệm đơn giản cho bạn

Trong xã hội phát triển hiện đại không ngừng như hiện nay, thì chỉ có lao động mới có thể giúp chúng ta có được một cuộc sống ấm no, đầy đủ, đáp ứng được mọi nhu cầu thiết yếu  và để có thể hoàn thiện hơn trong cuộc sống này. Lao động sẽ giúp…