Xác thực e-KYC

Sau khi đăng nhập, bạn nên thực hiện định danh trực tuyến e-KYC ngay để có thể sử dụng toàn bộ các chức năng của 3Gang!