Xác nhận

Kiểm tra lại thông tin giao dịch Sao chép thông tin tài khoản và nội dung chuyển khoản vào ứng dụng ngân hàng Xác nhận

Hoàn thành!

Bạn sẽ nhận được thông báo khi giao dịch thành công. Trong trường hợp có lỗi xảy ra, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH