Liên hệ

Trụ sở của 3Gang

Công ty CP 3Gang

  • Căn TT5-1B-25, Khu đô thị mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
  • 1900 3492
  • cskh@3gang.vn

Thời hạn bồi thường của bảo hiểm Bảo Việt An Gia là bao lâu?

Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm giải quyết và chi trả tiền bảo hiểm trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ, cụ thể như sau:
– Thời gian gửi thông báo nhận hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
– Thời gian gửi thông báo bổ sung hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
– Thời gian gửi thông báo bồi thường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
– Thời gian chuyển khoản trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
– Thời gian yêu cầu hoàn trả hồ sơ trong trường hợp bị từ chối bồi thường là tối đa 60 ngày kể từ ngày Bảo hiểm Bảo Việt gửi thông báo.
– Thời gian để Bảo hiểm Bảo Việt xác minh hồ sơ tối đa 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
– Thời hạn để khách hàng bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Zalo Chat