Tag Archives: tiền cổ

Đồng tiền đầu tiên của Việt Nam

dong-tien-dau-tien-cua-Viet-Nam

Trước  tiền giấy, tiền polymer trong thanh toán bằng tiền mặt. Tiền xu đóng vai trò vô cùng quan trọng và là phương tiện thanh toán phổ biến ở Việt Nam vào giữa những năm 1900 trước khi biến mất trong các giao dịch thanh toán hiện đại. Tiền cổ Việt Nam làm bằng nhôm,…