Tag Archives: ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu bơm trả gần 111.000 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng

Trong bối cảnh lãi suất giảm sâu, ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu bơm trả gần 111.000 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một lượng tiền lớn có thể sẽ được bơm trở lại thị trường nếu ngân hàng Nhà nước không có thêm…