Tag Archives: giá trị thặng dư

Tỷ suất giá trị thặng dư là gì?

Nếu chúng ta đã từng nghe đến những học thuyết có liên quan đến nền kinh tế thì chắc chắn sẽ biết đến học thuyết giá trị thặng dư là gì? Đối với chủ nghĩa tư bản, thì giá trị thặng dư chính là một điều kiện để có thể tồn tại và đồng thời…