Tag Archives: bất động sản

Doanh nghiệp Bất Động Sản đối phó giữa “Bão Băng”

1. Doanh nghiệp bất động sản cần “trợ lực” từ thể chế chính sách: Theo TS. NGuyễn Hoàng Nam: Quốc hội đã có Nghị quyết số 31/2021/QH15 thông qua tại kỳ họp khóa 15 (tháng 11/2021), giao cho Chính phủ xây dựng một đề án và chương trình hành động cụ thể để tái cấu…