Tag Archives: bảo hiểm

Bảo hiểm chi trả số tiền lên tới vài chục nghìn tỷ đồng để bồi thường

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngành bảo hiểm đã có mặt tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, ngành Bảo hiểm chi trả số tiền lên tới vài chục nghìn tỷ đồng để bồi thường cho các khách hàng tham gia bảo…