Chuyên viên quan hệ khách hàng

Mô tả công việc Chủ động thực hiện tìm kiếm và tiếp cận đối tượng khách hàng Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng tiềm năng, giới thiệu, tư vấn các gói vay phù hợp. Tìm kiếm, tư vấn sản phẩm đầu tư tới khách…

Chuyên viên tư vấn đầu tư

Mô tả công việc Tiếp cận và tư vấn cho các khách hàng tiềm năng về các cơ hội đầu tư thông qua 3Gang. Phân tích xu hướng của thị trường tài chính liên quan, đánh giá tiềm năng đầu tư để phục vụ công việc. Giữ mối quan hệ và chăm sóc khách hàng…

Mobile Developer

Mô tả công việc Xây dựng app của công ty dành cho khách hàng (nhà đầu tư, khách hàng huy động) và app quản lý ứng dụng trong nội bộ. Phối hợp với các nhóm làm việc khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ của công việc. Thực hiện bảo trì và nâng…

Frontend Developer

Mô tả công việc Xây dựng giao diện cho hệ thống quản lý nội bộ của công ty. Xây dựng giao diện web cho các sản phẩm fintech của công ty dành cho khách hàng. Phối hợp với các nhóm làm việc khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ của công việc. Thực…