Chuyên viên quan hệ khách hàng

Mô tả công việc Chủ động thực hiện tìm kiếm và tiếp cận đối tượng khách hàng Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng tiềm năng, giới thiệu, tư vấn các gói vay phù hợp. Tìm kiếm, tư vấn sản phẩm đầu tư tới khách…