Chuyên viên tư vấn đầu tư

Mô tả công việc Tiếp cận và tư vấn cho các khách hàng tiềm năng về các cơ hội đầu tư thông qua 3Gang. Phân tích xu hướng của thị trường tài chính liên quan, đánh giá tiềm năng đầu tư để phục vụ công việc. Giữ mối quan hệ và chăm sóc khách hàng…