Tag Archives: trái phiếu doanh nghiệp

Gần 48.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong tháng tới

trái phiếu doanh nghiệp

Đi cùng với lượng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn đáo hạn, 9 tháng đầu năm các nhà phát hành cũng đã mua lại lượng lớn trước hạn. Theo số liệu mới công bố Bộ Tài chính, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong 10 tháng của năm 2022 đạt 328.900 tỷ đồng,…